Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 38.

Návrh

člena Národního shromáždění Al. Konečného, Jul. Kopečka, Fr. Housera, Václ. Freimanna a spol. na odčinění škod válkou obecnému školství způsobených.

Světová válka způsobila v lidovém školství hrozné škody. Povoláním velké řady učitelů obec. a měšť. škol k vojenské službě, zabráním školních budov k vojenským účelům, používáním učitelstva na školách ponechaného, jakož i školní mládeže ku pracem mimoškolským, se školou nijak nesouvisejícím, školní mládež pustla na mravech, zanedbáno bylo její náležité vzdělání.

Tento neblahý stav ve školství byl stupňován nucenými "uhelnými" prázdninami a všeobecnou podvýživou, jež má v zápětí strašnou úmrtnost u školní mládeže, dorostu válkou zdecimovaného národa.

Vzhledem k těmto na školu neblaze působícím poměrům, jakož i při uvážení, že lidová škola klade základy lidové kultury vůbec a jest proto nejdůležitější institucí každého, zejména však malého národa, podepsaní navrhují:

1. Všichni učitelé obecných a měšťanských škol buďtež vojenské povinnosti ihned zproštěni a do škol povoláni.

2. Školní budovy, pokud se tak ještě nestalo, buďtež ihned svému vlastnímu určení vráceny.

3. Vláda se žádá, aby při opatřování uhlí především na školy pamatovala.

4. Vláda se žádá, aby v době nejkratší učinila opatření, by veškeré školní pomůcky školní mládež zdarma dostávala.

5. Vláda se žádá, aby ku stravování chudé mládeže alespoň ve větších průmyslových střediskách školní kuchyně zřídila.

V ohledu formálním navrhujeme, aby tento návrh byl k projednání školnímu výboru přikázán.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

Al. Konečný, Jul. Kopeček, Fr. Houser, Václ. Freimann,

Krejčí, Zemínová, dr. Klouda, Špatný, Skorkovský, Buříval, dr. Rambousek, Hrouda J. V., Hrizbyl, Pelikán, Svozil, St. K. Neumann, Vochoč, Landová-Štychová, dr. Bartošek, Holejšovský, dr. Veverka, Slavíček, Laube, dr. Franke, Netolický.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP