Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 39.

Návrh

člena Národního shromáždění Václava Sedláčka, Ant Čuříka, Kadlčáka, Dr. Stojana a soudr., aby vydáno bylo nařízení, kterým mění se ustanovení o volné výrobě, jakož i prodeji výrobků živnostenských a průmyslových.

1. Uvolněny buďtež části surovin zabavených různými rakouskými ústřednami, jakož i části zboží ve vojenských skladištích se nacházejících pro podniky maloživnostenské a průmyslové.

2. Suroviny, jakož i polotovary odboru textilního a kožního, připravené pro výrobu zboží vojenského, buďtež ihned zpracovány pro účely lidové potřeby, aby se zamezilo hrozící nezaměstnanosti dělnictva, zvláště v oboru textilním.

3. Buďtež zrušeny průkazní listy pro nákup oděvů a obuvi a odevzdány věci tyto do volného prodeje.

V ohledu formálním se navrhuje přikázání tohoto návrhu výboru živnostenskému.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

Václav Sedláček, Ant. Čuřík, Kadlčák, Dr. Stojan,

Červinka, Zavoral, Rýpar, Jílek, Šrámek, Ševčík, Zbořil, Šamalík, Šolle, Pospíšil, Valoušek, Mazanec, Novotný, Bařina, Čapka, Dolanský, Navrátil.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP