Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 41.

Návrh

na zmenu § 1. zákona ze dňa 13. listopadu 1918 o prozatímnej ústave.

§ 1.

Národní výbor rozširuje se na 270 členů způsobem a dle klíče, jak vznikl Národní výbor. Tento sbor nazýva sa Národní shromáždení.

Odôvodnenie.

Navrhujeme zvyšiť počet členov Národného Shromaždenia o 14, a týchto vymenovať zo Slovákov, z nasledovných dôvodov:

Na tom území bývalého královstva uhorského, ktoré je slovenským národom obývané, je okrúhlým počtom tri miliony obyvatelov. Územie, ktoré má byť podla strategických a iných ohladov s Československým štátom sjednotené, má asi 4 miliony obyvatelov. Celý Československý štát bude mať teda asi 13 - 14 milionov obyvatelov. Česko-Morava a Sliezko má dnes 216 poslancov, pripadne teda na jeden milion obyvatelov 21.6 poslancov. Podla tohoto klúča tri miliony obyvatelov na Slovensku maly by mať 64 poslancov, teda o 24 členov viac, ako ich má dnes.

Do počtu terajších štyridsať poslancov slovenských nebolo možné vziať viacerých pracovníkov slovenských, ktorých prítomnosť a súčinnosť v československom Národnom shromaždení je i z praktických i z morálných príčin nevyhnutne potrebná.

Pri pocte 40. poslancov nemôžu byť zastúpené všetky vážnejšie triedy, strany a vrstvy Slovenska. Najmä strana rolnícka a sociálne demokratická sú ukrátené, keďže musel byť bratý ohlad na to, aby bolo čím viac takých poslancov, ktorí sú odborníkmi v politických a zákonodarných veciach.

Pri dnešnom počte slovenských poslancov ani jednotlivé výbory snemu nemôžu byť primeraným spôsobom zastúpené, lebo niektorí členovia nútení sú i v troch-štyroch výboroch zastupovať slovenských poslancov.

Zvýšenie poctu slovenských poslancov potrebné je i preto, že všetci slovenskí poslanci odkázaní sú na svoje zamestnania a nebudú môcť byť vždy všetci prítomní na sneme.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

Dr. Bella,

Dr. Okánik, dr. Kolísek, dr. Dérer, K. Stodola, dr. Slávik, dr. Šrobár, dr. Medvecký, dr. Milan, Ivanka, Houdek, Štefánek Anton, Juriga, Votruba, Lehocký, Rotnagl, Pfeffermann, dr. Halla, dr. Vlček, Pilát, J. Lukeš, J. Klega, Modráček, Nekvasil, Fáček, Dyk, dr. Horáček, Mattuš J., Štych.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP