Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 43.

Návrh

člena Národního shromáždění Modráčka, F. Jiráska a Jaroše, týkající se přidělení státní péče o družstevnictví ministerstvu sociální péče a povinného vyučování družstevnictví na školách.

Státní péče o družstevní hnutí všeho druhu (družstva zemědělská, živnostenská, úvěrní a spořitelní, konsumní, výrobní družstva dělnická, družstva pro stavbu bytů atd.) budiž svěřena ministerstvu sociální péče.

Osnova vyučovací na školách Republiky budiž doplněna následovně: V poslední třídě škol obecných, na školách měšťanských a středních, jakož i na školách vysokých bez rozdílu zavádí se povinné vyučování družstevnictví se zvláštním přihlížením k družstevnictví dělnickému. Na obchodní a zemědělské akademie, dále na všecky školy průmyslové, povolávají se k přednáškám o družstevnictví zvláštní odborní učitelé.

Návrh ten odkázán budiž výboru pro sociální péči a výboru školskému.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

Frant. Modráček, F. Jirásek, Jaroš,

Prokeš, Štěpánek, Marek, Rouček, Hampl, Tayerle, dr. Meissner, Bechyně, Pik, Nádvorník, Svěcený, Svoboda, Němec, dr. Witt, Ecksteinová, Hummelhans, Stivín, Cingr, Merta, Brodecký, Vaněk, Hudec.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP