Zasedání Národního shromáždění československého roku 1918.

Tisk 46.

Návrh

člena Národního shromáždění Jiřího Skorkovského, Pika a soudr. na vydání zákona o zavedení prozatímní správy majetku členů rodu Habsbursko-Lotrinského.

§ 1.

Zavádí se prozatímní správa státem, veškerého, členům rodu Habsbursko-Lotrinského náležejícího, jak allodního tak svěřenským svazkem stíženého, v území Československého státu se nacházejícího, majetku, a to do doby než v příčině jednotlivých součástí tohoto jmění vydán bude zákon zvláštní.

§ 2.

Jakákoliv disposice tímto majetkem a jeho užitky ve prospěch dosavadních vlastníků a držitelů se zakazuje.

§ 3.

Správu majetku toho povedou v každé zemi kolektivně dva správcové, které ustanovuje vláda.

Oprávnění těchto správců jest obdobným, oprávnění správců v § 343. zák. z r. 1896 čís. 79. ř. z. uvedenému.

§ 4.

Uplynutím každého hospodářského roku jsou správci povinni, složiti účty z vedené správy, úřadu pro správu zemědělskou.

§ 5.

Výtěžky této správy jest do doby v § 1. zmíněné fruktifikovati dle předpisů o ukládání sirotčích peněz.

§ 6.

Zákon tento vstupuje ihned v platnost.

Ve formálním směru navrhuje se přikázání návrhu výboru ústavnímu.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

Jiří Skorkovský, Pik,

Slavíček, dr. Veverka, Stan, K. Neumann, Emil Špatný, Krejčí, Ot. Vochoč. Netolický, dr. Ant. Klouda, Laube Rudolf, Hrizbyl, dr. Rambousek, Kopeček, dr. Bartošek, Buříval, Zeminová, Jan Pelikán, Holejšovský, V. Freiman, Hrouda, A. Konečný.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP