Zasedáni Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 49.

Dotaz

členů Národního shromáždění Emila Špatného, Prokeše a společníků k ministrovi spravedlnosti občanu Soukupovi v záležitosti

propuštění politického vězně Boh. Arona, žalářovaného

v trestnici v Garstenu v Horních Rakousích.

V trestnici pro mužské v Garstenu (Horní Rakousy) vězněn jest dosud občan Boh. Aron, číšník z Jičína. Odsouzen byl zeměbraneckým soudem v Josefově pro § 314. rak. voj. tr. zák. a pro § 65. tr. zák. na pět let do těžkého žaláře. Přes to, že po převratech všichni političtí vězňové propuštěni byli, úpí dosud obč. Aron v žaláři. Poměry v garstenské trestnici se poslední dobou zhoršily tou měrou, že obč. Aronovi hrozí smrt následkem podvýživy.

Podepsaní se táží:

Jest ochoten ministr spravedlnosti občan Fr. Soukup postarati se, aby příslušník československého státu občan Boh. Aron byl z vězení neprodleně propuštěn ?

Špatný, Prokeš, Hrizbyl, Dr. Franke, Krejčí, Svozil, Buříval, Dr. Klouda, Landová-Štychová, Dr. Veselý, Laube, Netolický, Pelikán, Zeminová, Dušek, Bouček, Vochoč, Freiman, Skorkovský, Neumann, Dr. Rambousek, Holejšovský, Hrouda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP