Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 50.

Dotaz

JUDra. Františka Veselého a spol. panu ministru

národní obrany.

Tyto dny jsou vypláceny rodinám vojáků příspěvky vyživovací, ale četným rodinám byla výplata jich odepřena nebo byly vyplaceny jen za obmezenou dobu.

Dovoluji si žádat o sdělení, jakými zásadami se při tom příslušné úřady řídí.

Zároveň si dovoluji upozornit, že jest nutno, aby rodinám dělníků, kteří se vrátili nemocní, nebo kteří nemohou nalézti ihned práci, byly příspěvky vyživovací vypláceny nejméně po 2 měsíce ještě i po návratu jejich z vojska, aby měli výživu i v době, než si novy výdělek najdou a poměry své upraví.

Příslušné poukazy úřadům nutno vydati pokud možno rychle, aby zabráněno bylo kruté nouzi.

V Praze, 19. listopadu 1918.

Dr. Frant. Veselý, Landová-Štychová, Hrizbyl, Vochoč, Dr. Uhlíř, Slavíček, Dr. Krouský, Dr. Franke, Machar, Zeminová, Pelikán, Špatný, Buříval, Bouček, Dr. Klouda, Skorkovský, Hrouda, Svozil, Netolický, Dr. Veverka, Neumann, Nádvorník, Cingr.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP