Zasedání Národního shromážděni Československého roku 1918.

Tisk 51.

Dotaz

členů Národního Shromáždění Jana Pelikána, Frant. Buřívala, Jar. Marka, Vil. Brodeckého a spol. na ministra železnic Dra. Zahradníka v záležitosti převzetí českých zaměstnanců severní dráhy (býv. Ferdinandovy), nacházejících se V aktivní službě v obvodu krakovského inspektorátu, do služeb československých železnic, jakož i ohledně propuštění zaměstnanců u drah polského státu exponovaných, nebo u býv. Voj. drah zaměstnaných:

Některé operace - prováděné v poslední době polskými vojenskými silami v obvodu Slezska - otřásly do jisté míry postavením českých železničních zaměstnanců, ať v jakémkoliv poměru, železniční službu v obvodu polského státu vykonávajících. Zaměstnanci tito zachváceni byli pochopitelnou snahou: dosáhnouti co nejdříve umístění u drah státu československého. Siné železniční menšiny české v Krakově, Trzebinji, Szczakové a j. zaslaly již generálnímu ředitelství železnic seznam zaměstnanců těchto s prosbou i ústně zástupci jich přednesenou, aby co nejdříve mohli území polského státu opustiti a že jsou ochotni převzíti případně službu na Slovensku.

Aby se zabránilo obtížím dopravním, uvítali by i postupně prováděné stěhování rodin, pokud jsou ženatí; jejich přáním bylo by však, aby v dotyčných stanicích v místech přechodních vůbec - jmenováni byli zplnomocnění důvěrníci Národního výboru, kteří by odchod těchto zájemníků ulehčovali, bránili všelijakému poškozování majetku, prozatím v území polském ponechaných rodin intervenovali při rekvisicích, prohlídkách a t. p. Důvěrníci tito mohli by býti velmi platnými činiteli i pro odchod exponovaných a u vojenských drah zaměstnaných.

Četná díkůvzdání, která z řad polských uprchlíků vzdána byla české samosprávě za pohostinné přijetí polského, dočasně domova zbaveného obyvatelstva, českými obcemi - jsou známa.

Podepsaní táží se tudíž ministra železnic:

Je ministr železnic ochoten prostřednictvím zahraničních zástupců československé vlády zahájiti jednání v zájmu hladkého a co nejrychlejšího propuštění uvedených zaměstnanců ?

V Praze, dne 19. listopadu 1918.

Pelikán, Buříval, Dr. Rambousek, Konečný, Kopeček, Vochoč, Marek, Kříž, Landová-Štychová, Holejšovský, St. K. Neumann, Dr. Klouda, Brodecký, Biňovec, Krejčí, Špatný, Laube, Hrizbyl, Bouček, Kouša.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP