Zasedání Národního shromáždění Československé.ho roku 1918.

Tisk 53.

Interpelace

poslanců: obč. Laube, Zeminové, Tayerle a Soudruhů občanu

ministrovi československé republiky pro sociální péči dr. Lvu Wintrovi.

Zaopatření invalidů.

Občane ministře !

Válka vrátila československému národu 50.000 svého původního povolání více méně neschopných občanů, kteří s netajenými obavami hledí vstříc nejistému osudu. Jest potřebí učiniti opatření, pro zabezpečení snesitelného losu životního nevinným těmto obětem militarismu.

Občane ministře!

Podepsaní interpelanti se táží:

Jaké opatření hodlá učiniti vláda republiky, aby:

1. zabezpečena byla výživa invalidů a jich rodin, pokud jakéhokoliv pracovního výkonu vůbec schopni nejsou,

2. umožněna byla samostatná existence těch, kteří mohli by se věnovati výdělečné činnosti,

3. dbáno bylo pokud jich tělesná a duševní schopnost to připouští př.i obsazování míst veřejných úřadů a institucí na tyto nešťastné oběti.

V Praze, dne 19. listopadu 1918.

Laube, Zeminová, Tayerle, Konečný, Dr. Bartošek, St. K. Neumann, Hrouda, Dr. Klouda, Špatný, Netolický, Vochoč, inž. Záruba-Pfeffermann, Holejšovský, Buříval, Pelikán, Skorkovský, Svozil, Dr. Veverka, Krejčí, Freiman.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP