Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 55.

Návrh

poslance Dra. Schieszla a soudr. týkající se vybudování ústavu sociální péče o válečné poškozence.

Veliké množství válečných poškozenců bude vyžadovati pronikavé péče sociální. Podpory pro jednotlivé invalidy a jich rodiny od případu k případu vyplácené nestačí. Vyrůstají nové úkoly: školení invalidů pro nová zaměstnání, zakládání samostatných podniků živnostenských, zakládání výrobních družstev invalidních, otázky dodatečného léčení, dodávání prothese a jejich opravy, péče o duševně choré a vnitrně onemocnělé, péče o příslušníky rodin invalidů, vdovy a sirotky atd. - a tyto úkoly musí býti řešeny na širokém podkladě zdravé sociální péče a za přímé součinnosti »Družiny českých invalidů« jako mluvčího činitele válečných invalidů.

Péče o invalidy byla dosud organisována Státní zemskou ústřednou pro péči o vrátivší se vojíny v Praze, zemskou komisí pro péči o vrátivší se vojíny v Brně a Opavě, konečně invalidní péčí při vojenském velitelství v Litoměřicích, organisační základna těchto korporací vyžaduje pronikavé reorganisace. Správu veškeré péče nutno soustřediti v jeden útvar, jehož forma nejlépe by byla dána zřízením státního ústavu pro péčí o válečné poškozence a jejich rodiny v československé republice.

Vybudování státního ústavu pro péči o válečné poškozence a jejich rodiny jest sociální povinností státu. Účelně vedená péče bude znamenati nejen pronikavé řešení invalidního problému, ale přinese také během doby značnou úlevu státnímu rozpočtu. Aby tato otázka se zdarem mohla býti řešena, doporučuje se součinnost s organisací »Družiny českých invalidů« a se zástupci dosavadních pečovných úřadů.

Podepsaní navrhují proto:

Ministerstvu pro sociální péči československé republiky se ukládá, aby vypracovalo a Národnímu shromáždění československé republiky předložilo osnovu zákona, kterým se zřizuje státní ústav pro péči o válečné poškozence v československé republice.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

Dr. Schieszl,

Dr. Lukavský, Vilém Votruba, Janda, Sís, Bečka Bohdan Ing., Dr. Malínský, Dr. Metelka, Dr. Hajn, Boh. Fischer, Syllaba, Dr. Mareš, Ant Kalina, Dr. J. Herben, J. S. Macha, V. Dyk Dr. Němec, Rosekranc, Dr. Šámal, Dr. Bulín, Matoušek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP