Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 56.

Návrh

poslance Jaroslava Mattuše a soudr. na vydání zákona, kterým se slučují

předměstské a okolní obce s hlavním městem Prahou.

Národní shromáždění státu československého!

Ve věci připojení obcí předměstských ku Praze usnesl se sbor obecních starších ve schůzi dne 6. září 1897 na tom, aby v zásadě bylo usilováno o sloučení Vinohrad, Žižkova, Karlína, Smíchova, dále Bubenče, Dejvic, Košíř, Libně, Nuslí-Pankráce, Podolí, Vršovic a Střešovic s Prahou.

Z těchto obcí provedeno a uskutečněno bylo dosud toliko připojení Libně ku Praze, jež bylo schváleno zákonem ze dne 16. dubna 1901 čís. 57 zem. zák.

Když pak jednání o připojení dalších, zejména větších obcí nevedlo k žádoucímu cíli, zahájeno bylo jednání o připojení s menšími obcemi přímo s Prahou sousedícími.

Sbor obecních starších schválil ve schůzi dne 21. května 1907, dne 16. března 1908 a 14. září 1908, aby s Prahou spojeny byly obce: Bubeneč, Dejvice, Podolí, Střešovice, Bráník a Nusle-Pankrác.

Když se otázka utvoření Velké Prahy stávala pořád naléhavější, schválila rada městská ve schůzi dne 14. května 1909 a 8. dubna 1910, aby obnoveno bylo jednání se všemi ostatními obcemi, jež podle původního plánu tvořiti měly Velkou Prahu, a to: s Karlínem. Smíchovem, Vinohrady, Žižkovem, Vršovicemi a Košířemi, dále aby mimo to do rámce Velké Prahy pojaty byly i další obce předměstské: Vysočany, Prosek, Troja-Podhoří, Michle, Střížkov, Kobylisy, Břevnov, Radlice a Strašnice.

Výsledek jednání byl ten, že sbor obecních starších učinil ve schůzích dne 6. března 1911 a dne 1. prosince 1913 usnesení, aby s obcí Pražskou v jednu obec politickou s celým územím katastrálním spojeny byly obce: Smíchov, Žižkov, Košíře, Radlice, Michle, staré Strašnice, Kobylisy, Troja-Podhoří, Prosek, Střížkov a Břevnov.

Důležité důvody politiky velkých měst, jež vedly obec Pražskou k tomu, aby tato obec byla sloučena s předměstími a obcemi okolními v jeden celek správní, staly se nyní ještě naléhavějšími.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Národní shromáždění státu československého račiž se usnésti na zákoně, kterým se místí obce: Král. Vinohrady, Karlín, Žižkov, Smíchov, Podolí-Dvorce, Nusle-Pankrác. Vršovice, Střešovice, Košíře, Dejvice, Bubeneč, Bráník, Břevnov, dále Michle, Troja-Podhoří, Kobylisy, Střížkov, Prosek, Radlice, Staré Strašnice a Vysočany byly vyloučeny z obvodů okresních zastupitelstev Vinohradského, Karlínského, Žižkovského a smíchovského a sloučeny s hlavním městem Prahou v jednu obec místní za současného vydání zákona o přechodných u stanoveních při ukládání domovní daně pro tyto obce.

V ohledu formálním navrhuje se, aby návrh tento byl přikázán výboru ůstavnímu, pokud se týče finančnímu.

V Praze, dne 19. listopadu 1918.

Jaroslav Mattuš,

Dr. Lukavský, Dr. Schieszl, Ing. B. Bečka, Dr. Němec, Syllaba, Dr Vrat. Černý, Dr. Šámal, Dr. Hajn, Janda, Rosenkranc, v. Votruba, B. Fischer, Dr. J. Brabec, A. Kalina, Ing. O. Nekvasil , Dr. Metelka, Dr. Vaněk, Dr. Mareš, Dr. Fáček, Dr. Bulín, Ing. Rotnagl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP