Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 57.

Návrh

Dra Josefa Matouška, Dra Weyra a soudruhů na přeložení nejvyššího soudu z Prahy do Brna.

Zákon ze ...... dne listopadu 1918.

§ 1.

Sídlo nejvyššího soudu jest v Brně.

§ 2.

Tím se mění § 1. zákona ze dne 2. listopadu 1918, č. 5. sbírky zákonů o organisace soudní.

§ 3.

Provedením tohoto zákona pověřuje se úřad pro správ u spravedlnosti.

Návrh budiž přikázán výboru ústavnímu.

Dr. Matoušek, Dr. Weyr,

Heinrich Dr. Engliš, Dyk, Rosen kranz Dr. Franta, Dr. Hajn, Kunětická, ing. Dr. Metelka, Dr. Malínský, Dr. Schieszl, Dr. Herben Dr. SyIIaba J. S. Mach ar, Dr. J. Stránský, Kalin Sís Dr. J. Brabec Dr. Fischer, Dr. B. Němec, Dr. Mareš Dr. Černý.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP