Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 58.

Návrh

J. S. Machara a soudruhů na zřízení ministerstva národní osvěty při

vládě československé.

Budiž zřízeno vedle dosavadních ministerstev ještě ministerstvo osvěty, jež by pečovalo o rozvoj umění a vědy a ústavy je pěstující, o musea a bibliotéky, lidovou osvětu, ochranu památek historických, uměleckých a přírodních.

Tento návrh budiž přikázán komisi ústavní.

V Praze, dne 19. listopadu 1918.

J. S. Machar,

Dr. Lukavský, Dr. Herben, Dr. Weyr, Heinrich, Sís, Dr. Metelka, Mattuš, Sokol, Dr. Malínský, B. Fischer, Inž. Bečka, Dr. Schieszl, Kvapil, Janda, Dyk, Inž. Nekvasil Rosenkranz Dr. Hajn, Dr. SyIIaba, V. Votruba, Kalin J. Němec, Janda, Dr. Mareš, Dr. Fáček, Dr. Fajfr Dr. BuIín, Dr. Matouš , Dr. VaněkSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP