Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 60.

Dotaz

panu ministrovi financí.

Živnostníci a obchodníci vracející se hromadně z války potřebují k opětnému vybudování svých živností naléhavě úvěru vydatného za podmínek mimořádně příznivých, jehož nemohou si opatřiti normálním způsobem u peněžních ústavů.

Již v letech válečných byla zemskou správou, obchodními a živnostenskými komorami a korporacemi živnostenskými připravována zvláštní organisace pro takový pomocný úvěr živnostenský a dřívější státní správa slíbila k tomuto účelu vydatnou finanční podporu, převzavši na účet státu celých 75% případných ztrát úvěrových a stejnou poměrnou část bonifikace peněžním ústavům ku zlevnění úvěru.

Činíme k panu ministrovi financí dotaz, je-li, jak toho důležitost a naléhavost věci vyžaduje, ochoten učiniti co nejrychlejší opatření, aby z prostředků našeho státu byla vydatnou měrou poskytnuta finanční podpora pro akci k opatření pomocného úvěru živnostníkům z války se vracejícím, anebo též nepřímo válkou poškozeným, o jejíž organisaci živnostenská rada československá po úřadě s ostatními súčastněnými činiteli v nejbližší době předloží vládě své návrhy.

V Praze, dne 16. listopadu 1918.

B. Fischer,

Kalina, Ing. Nekvasil, Dr. Malínský , Zavoral, Dědic, D. Mareš, Dr. Budín , Dr. Lukavský , Votruba, Dr. Metelka, Ing. Rotnágl, Dr. Fáček Dr. Syllaba, Mlčoch, Hrizbyl, Skorkovský, Ing. Bečka, Dr. Brabec, Dr. Vaněk, Dr. Bulín, Sís, Rebš, Dr. Hajn, Janda, Dr. V. Černý, Rosenkranz, Dr. Schieszl, Dr. Matoušek, J. Nohel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP