Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 61.

Návrh

Boženy Vikové-Kunětické a společ. na zabezpečení pozůstalých po československých legionářích a českosloven. armádě.

Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti:

Na počátku války jsme netušili, že ze jha našeho otrockého poměru k říši Rakousko- Uherské vzejde osvobození československého lidu přímou účastí naší na vítězství dohodových vojsk. Již tenkráte byli bychom stáli pevněji a sebevědoměji vůči Rakousko-Uhersku a vůči jejich vojenskému tažení.

Z naší pasivity probudily nás teprve první zprávy z Ruska, kde naše československé legie se postavily proti dobrodružným samovládcům, kteří největší slovanský kmen uvrhli do ponižujícího a krvavého neštěstí.

Naše československé legie zvedly nejen pohozený štít slovanského Ruska, ale také probudily v nás odpovědné sebevědomí a na ráz upravily náš vnitřní poměr k bývalé říši Rakousko-Uherské.

Nenáleží jim tedy jen vděčnost za to, že svými rekovnými činy v Rusku, ve Francii a v Italii vydobyly nám samostatnosti, ale nehynoucí naše vděčnost jim patří také proto, že nás probudily z negace k novému odpovědnému a sebevědomému životu.

Nebýti jich rekovného příkladu, byl by náš poměr k říši Rakousko-Uherské byl čím dále tím smutnější a nečestnější

Jejich krev smyla však naše viny a vydobyla národu československému slávy starých Husitů. Na to československý národ zapomenou ti nesmí. Není-li již s to, abychom padlým hrdinům prokázali svou vděčnost a lásku jinak, tedy na prvém místě musíme se postarati o zabezpečení těch, které zde zůstavili a kteří jsou pokračováním obětí, jež sami národu a jeho svobodě přinesli.

Národní shromáždění račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby v nejbližší době předložila Národnímu shromáždění osnovu zákona, který zabezpečuje existenci pozůstalým po padlých příslušnících československých legií a československé armády.

Ve formálním ohledu budiž návrh přikázán výboru brannému.

V Praze, dne 19. listopadu 1918.

Božena Viková-Kunětická,

Dr. Lukavský, Dr. Šámal, Dr. Bulín, Boh. Fischer, Dr. Metelka, Dr. Němec, Dr. Schieszl, Ing. Bečka, Dr. Malínyký, Dr. Hajn, A. Kalina, Dr. J. Herben, Dr. Mareš, Dr. Syllaba, Rosenkranc, V Dyk, V. Votruba, J. Machar, Sís.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP