Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 62.

Návrh

poslanců Frant. Valouška, Šamalíka, Sedláčka, Jílka, Dra Mazance,

A. Čuříka a soudr. na uzákonění všeobecného pojištění sociálního.

Ve svobodném, demokratickém státě jest povinen každý občan dle schopnosti svých pracovati. Prací svou nejen život svůj, ale i život celku umožňuje a zabezpečuje. Z toho důvodu nutně plyne i povinnost státu poctivě pracujícího občana bez rozdílu zaměstnání zabezpečiti v době nezaviněné nezaměstnanosti, nemoci, úrazu, invalidity a stáří.

Proto podepsaní navrhují:

Vládě se ukládá, aby v době co nejbližší Národnímu shromáždění předložila osnovu zákona, kterým by na moderním základě upraveno bylo:

1. pojištění nemocenské,

2. pojištění úrazové,

3. pojištění v době invalidity, nezaviněné nezaměstnanosti a stáří (včetně zajištění jistých obnosů pozůstalým).

Pojištění toto ať se vztahuje na všechny osoby ať samostatně či nesamostatně výdělečně zaměstnané.

Návrh budiž přikázán výboru soc. politickému k projednání.

V Praze, dne 21. listopadu 1918.

Fr. Valoušek, Šamalík, Sedláček, Jílek, Dr. Mazanec, A. Čuřík,

Zbořil, Dr. Dolanský, Dr. Kordač, Dr. Novotný, Zavoral, Červinka, Kadlčák, Bařina, Ing. Pospíšil, Navrátil, Šrámek, Šolle, J. R. Rýpar, Čapka, Dr. Stojan.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP