Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 63.

Návrh

Ing. Bečky, Ing. O. Nekvasila a soudr. na zřízení

řiditelství pro vodní dopravu.

Výhodnost vodní dopravy jest dnešního dne nesporně dokázána a i u nás mohla by co nejúčelněji býti provozována a aby tak státi se mohlo vyzývá se vláda:

A) Aby s urychlením skončeny byly práce dosud kanalizační komisí prováděné a aby náležitě tyto doplněny byly;

B) Aby bez prodlení zřízeno bylo ředitelství pro vodní dopravu, které musí

1) vésti odborně a přesně službu na trati

2) reorganisovati a odborně řídit i službu hydrografickou po celém státě a doplniti všude tam, kde je nutna i pro ostatní vodohospodářské práce, jelikož dnešní záznamy jsou neúplné

3) míti stálou přesnou odbornou evidenci plavidel a to všech vlecných lodí, člunů nákladních, osobních parníků i přeplavních plavidel a podněcovati vybudovám plavidel vůbec.

Návrh odevzdán budiž technické komisi.

V PRAZE dne 26. listopadu 1918.

Ing. Bečka, Ing. O. Nekvasil,

Ing. Záruba-Pfeffermann, Dr. B. Němec, F. Sís, Dr. Franta, Kalina, Dr. Schieszl, Dr. Metelka, Viková-Kunětická, Dr. Weyr, Votruba, Dr. Lukavský, Heinrich, Dr. Vrat. Černý, Mattuš, Dr. Fáček, Viktor Dyk, Dr. Jar. Stránský, K. St. Sokol, Dr. Engliš, Dr. Jan Brabec, Dr. Vaněk, J. S. Machar, Rebš, Dr. Malínský, G. Navrátil.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP