Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 64.

Návrh

Ing. Bečky, Ing. Nekvasila a soudr. na doplněni síti

místních železnic v obvodu Českého státu.

Od roku 1905 uvázlo podporování a stavba železnic vůbec a místních drah zvlášť. Vzhledem k nutnosti

1) doplniti jednak síť železniční a tím zlepšiti národohospodářské poměry krajů, jez železnic postrádají,

2) získati práce, při nichž by nezaměstnaní případně mohli najíti obživy, budiž vláda vyzvána, aby

a) s možným urychlením, pokud se tak nestalo, skoncovala s interesenty (soukromým i zem. správami) finanční vyjednávání o projektech nejvíce pokročilých, připravila je k zadáni a se stavbou případně započala;

b) celé ostatní budoucí podnikáni staveb železničních ihned usměrnila určitým programem stavebním sestaveným l) na základě potřeb trvajícího provozu železničního se zřetelem k národohospodářským potřebám jednotlivých oblastí.

Návrh budiž přikázán komisi technické.

V Praze dne 26. listopadu 1918.

Ing. B. Bečka, Ing. O. Nekvasil,

Ing. Záruba-Pfeffermann, Dr. B. Němec, G. Navrátil, Dr. Franta, Kalina, Dr. Jar. Stránský, Dr. Schieszl, Kunětická, Dr. Matoušek, Votruba, Dr. Weyr, Dr. Brabec Jar., Dr. Malínský, Machar, Dr. Vaněk, Dr. Vrat. Černý, Dr. Fáček, Dr. Lukavský, Heinrich, Mattuš, Rebš V., Dr. Engliš, K. St. Sokol, Sís, Viktor Dyk.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP