Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 67.

Návrh

člena Národního shromáždění Josefa Špačka a druhů

V záležitosti obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské.

Mobilisací válečnou byla povolána na vojnu celá řada obvodních lékařů. Opuštěné zdravotní obvody přikazovány pak zbylým ještě lékařům tak, ze mnohý z nich zastávati musí službu zdravotní ve dvou i třech obvodech současně. Je to úkol přímo nadlidský a úmorně vysilující a při nejlepší vůli není možno zastávati uložené povinnosti v plné míře. Poslední epidemie chřipková vyžádala si na venkově právě jenom z důvodu nedostatečné a namnoze vůbec nemožné péče lékařské tolik obětí na životech. Jest nejvýše na čase, aby zlu tomuto bylo nejmožnějšími prostředky odpomoženo.

Navrhujeme:

Národní shromáždění račiž se usnésti:

"Vláda se vyzývá, aby nejkratší cestou v dohodě s okresními výbory zařídila dosazování z vojny vracejících se lékařů na opuštěné zdravotní obvody venkovské."

Návrh budiž přikázán výboru brannému.

PRAHA, 24. listopadu 1918.

Špaček Josef,

Babánek, Hübner, dr. Kubíček, M. Pilát, dr. Viškovský, Vraný, ing. Klindera Ferdinand, dr. Černý, Chroustovský, Chaloupka, Adolf Prokůpek, Sechtr, Jonáš, dr. Hnídek, Slavík, dr. Cyril Horáček, Beran, Mečíř, Frant. Jan Kroiher, Hybš.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP