Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 68.

Návrh

člena Národního shromáždění Jos. Špačka v záležitosti

dosazování zvěrolékařů na venkově.

Mobilisace válečná pohltila síly venkovské zvěrolékařské v takovém stupni, ze nejen jednotlivé okresy, ale celá okresní hejtmanství jsou bez zvěrolékařů. Nedostatek tento zavinil při onemocnění hospodářského zvířectva velké a nenahraditelné ztráty chovných kusů a ještě spolu nese vinu na tom, ze se v poslední době šíří zpuchřelost kostí u hovězího dobytka v některých krajích přímo epidemicky. Jest národohospodářským příkazem, aby chudé zbytky druhdy kvetoucího našeho chovu dobytka mohly býti v pádu potřeby zvěrolékařsky opatřeny a zachráněny pro budoucí chov.

Navrhujeme:

Národní shromáždění račiž se usnésti:

"Vláda se vyzývá, aby všichni bývalí okresní, obecní a jim venkovští zvěrolékaři, pokud jsou ve službě vojenské postradatelní, byli ihned z vojny propuštěni."

Návrh budiž přikázán výboru brannému.

Praha, 24. listopadu 1918.

Josef Špaček,

Adolf Prokůpek, Dr. Hnídek, Ing. Ferd. Klindera, K. Jonáš, Babánek, Dr. Viškovský, Rud. Beran, Hübner, M. Pilát, Slavík, Chaloupka, Dr. Horáček, Sechtr, Vraný, Frant. Jan Kroiher, F. Hybš, Dr. Kubíček, Mečíř, Dr. Černý, Chroustovský.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP