Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 69.

Návrh

Bohumila Fischera, Václava Rebše a soudruhů

na uvolnění zabavených surovin.

Jednou z nejdůležitějších a nejnutnějších otázek pro znovu vybudování řemesla jest otázka jeho zásobování surovinami za dosažitelné ceny. Nutno proto od vlády žádati, aby ihned nařídila, aby řemeslníkům, kteří nejvíce válkou byli poškozeni, byla přidělena přiměřená část surovin k disposici jsoucích, jako: kůže, látky, papírové tkaniny, líh, petrolej a podobné, aby zabavené suroviny byly ihned uvolněny.

Dále třeba od vlády žádati, aby při věcné demobilisaci vojenskou správou stavu živnostenskému se dostalo přiměřeného dílu oněch surovin, jez se nalézají v uschování vojenské správy. Dále upozorňujeme na tu okolnost, ze správa vojenská zřídila všude, jak při formacích v poli, tak i v zázemí veliké dílny nejrůznějších druhů, zejména pro zpracování kovů a dřeva.

Pro nespočetné barákové stavby hledati se musí jich zužitkování; dále uvolní se také takové předměty, jichž živnostníci upotřebiti mohou. Aniž bych výpočet uzavíral, budiž v tomto ohledu obzvláště uvedeno: staré materiálie všeho druhu, vrtací, frézovací, hoblovací a řezací stroje všeho druhu, transmise, hnací řemeny, akumulátory s příslušenstvím, generátory, kotle, motory, silnoproudé vedeni, transformátory, instalatérské nástroje, zámky, specielní a spájecí přístroje, truhlářské náčiní, zařízení dílenská a jiné.

Z těchto uvedených důvodů žádáme vládu naší republiky, aby učinila všechna možná opatření, aby se dostalo živnostnictvu potřebných surovin jich uvolněním a dále potřebných nástrojů a přístrojů při věcné demobilisaci.

Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru zásobovacímu.

PRAHA, dne 25. listopadu 1918.

Boh. Fischer, Václav Rebs, Dr. Jan Herben, Dr. Engliš, Dr. Fáček, Dr. Matoušek, Dr. Lukavský, Dr. Vaněk, Mattuš, Dr. Jar. Stránský, Janda, Dr. Hajn, F. Sís, Votruba, Dr. Metelka, Dr. B. Němec, K. St. Sokol, Dr. Franta, Machar, Dr. J. Brabec, Dr. Budinský, Dr. Schieszl, Dr. Vrat. Černý.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP