Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 70.

Návrh

dra Jindř. Metelky a soudruhů, aby všeliké školy byly

podřízeny výhradně ministerstvu školství a národní osvěty.

Školy všech stupňů, ať všeobecné, ať odborné, mají ve vnitřní úpravě tytéž prvky a základy didaktické a správa jich se řídí týmiž hlavními zásadami pro poměr žactva k učitelstvu, což uznávají vůbec znalci a odborníci. Také vnější okolnosti bývají valnou částí společný mnohým školám obecným a různým odborným, zejména nižším (pokračovacím a jiným podobným): budovy, učebné prostředky, učitelstvo atd. Činí tedy nesnadnou, ano začasto nemožnou jednotnost, přesnost a rychlost správy a výkonů jejich, jsou-li školy podřízeny různým rozhodujícím činitelům a úřadům ve státě, ano podrývá to všecky výsledky školské práce, která se přece musí nésti k stejnému cíli, totiž k souladnému vzdělání všech příslušníků národa.

V československém státě není také příčiny, aby se přihlíželo k rozličné pravomoci v nejvyšší správě různých oborů školských: zemím a státu, takže jen proto byly v bývalém Rakousku různěny na př. školy zemědělské od škol jiných. V našem státě není ani proč přikazovati správu škol průmyslových jinému ministerstvu než škol obchodních, hornických atd., z čehož právě v bývalém státě rakouském vznikaly při jednostranné péci o některá odvětví odborného školství nepřirozené zrůdnosti a nenahraditelné škody pro hmotný blahobyt obyvatelstva i duševní rozvoj jeho.

Proto podepsaní navrhují, aby všeliké školy byly výhradně podřízeny ministerstvu školství a národní osvěty.

Po stránce formální budiž návrh tento přikázán výboru ústavnímu.

V Praze dne 24. listopadu 1918.

Dr. Jindřich Metelka, Ant. Kalina, Dr. Lukavský, Mattuš, Machar, Dr. Vaněk, Dr. B. Němec, Dr. Franta, Dr. Engliš, Dr. Jan Herben, Sís, Dr. Hajn, Rebš, Dr. Schieszl, Dr. Budínský, Dr. Fáček, Dr. J. Stránský, Dr. Metelka, K. St. Sokol, Dr. Vrat. Černý, B. Fischer.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP