Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 72.

Návrh

členů N. shrom. Dra. Frant. Krejčího, Housera, aby školské

komisi bylo uloženo vypracovati návrh oněch §§ ústavního zákona, které se týkají školství.

Má-li školskou výchovou udržovati se a síliti duch demokratický v našem svobodném státě, musí ve školství v celku i v nejmenších podrobnostech uplatňovati se důsledky zásad demokratických, které jsou zároveň sociální a mravní.

Hledíme-li k vnější organisaci školství, k duchu, jímž má býti proniknuta výchova a vyučování - tedy jaksi k organisaci vnitřní, hledíme-li k vzájemnému poměru všech činitelů při školské výchově súčastněných (k právům rodičů, žáků, učitelů, státu jakožto vydržovatele), je stěžejní zásadou, která stanoví ideální cíl výchovy a výuky školské zevšeobecnění vzdělání pro všechny vrstvy národa, aby odstraněny byly rozdíly inteligence, kteréž jsou jednou z příčin nynější sociální bídy. Důsledky této zásady v oboru školství zhušťují se v tyto požadavky, o něž žádáme, aby došly uplatnění v zákoně školském:

a) zjednotnění školství na 1. a 2. stupni zřízením jednotné školy střední místo dosavadních škol měšťanských, nižších reálek a gymnasií, jakož i odborných škol, jim na rovni stojících, s vyloučením latiny a řečtiny.

b) zodbornění školství na 3. stupni tak, aby pro všechny stavy a povolání byly zřízeny odborné školy (akademie), mezi něž by pojaty byly praktické odbory a fakulty vysokých škol a na nichž by používáno bylo chovanců k pracím veřejným.

c) reforma universit, jimž by se vyhradilo pěstění věd teoretických a ucelení vyučování pro žáky všech škol odborných v jednotném světovém názoru.

d) bezplatnost školního vyučování,

e) povinná návštěva školy vůbec,

f) odcírkevnění školství tím, že by věrouka konfesijní byla odstraněna ze škol jako předmět vyučovací a náboženská cvičení ponechána na vůli rodičů jednotlivým konfesím.

g) autonomisace školské organisace volením představených a zrušením inspektorátu.

h) úplná nezávislost a plnoprávnost učitelstva v politickém i veřejnoprávním ohledu.

Žádáme, aby tyto požadavky došly splnění v zákoně školském a navrhujeme: aby Národní shromáždění uložilo školní komisi vypracovati návrh oněch §§ ústavního zákona, které se týkají školství, přiberou po přání politických stran k poradám svým odborné znalce.

V ohledu formálním navrhujeme, aby návrh tento byl přikázán školské komisi k projednám.

V PRAZE, dne 26. listopadu 1918.

Dr. Frant. Krejčí, Houser, A. Konečný. Slavíček, Dr. A. Uhlíř, Dr. Veselý, Freiman, Buříval, Dr. Theodor Bartošek, Fr. Holejšovský, Hrouda, J. Svozil, Jiří Skorkovský, Kopeček, Sladký, Zeminová, Landová-Štychová, St. K. Neumann, Hrizbyl Jan, Dr. Emil Franke, Heidler, Laube Rud., Veverka, Netolický, Bechyně, Stivín, Hudec, Dr. Meissner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP