Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 73.

Návrh

dra. Jindř. Metelky, dra. Jar. Budínského, dra. Boh. Němce a Nohela i soudruhů, aby se učitelstvu škol obecných a měšťanských dostalo v nejkratší době přídavků drahotních, jakož i příspěvku nákupního.

Drahota všech potřeb životních stoupla za války nesmírně. Všecky stavy, které nemohly své příjmy zvýšiti úměrně ke stoupající drahotě, byly těžce posti ženy. Nejhůře však zasáhla a poškodila drahota stav učitelsky, jehož platy služební byly již před válkou nedostatečný, za války pak byly upraveny v Čechách pouze na výši, na kterou měly býti postaveny již dávno před dobou válečnou podle návrhu bývalé komise zemského sněmu. Teprve loňského roku dostalo se učitelstvu drahotního přídavku, ale zcela nedostatečného. Drahotní přídavky, letos na bývalé říšské radě stanovené, nebyly dosud vůbec vyplaceny vinou bývalé vídeňské vlády; podobně byly zmařeny přídavky nákupní, jichž se za celé války nedostalo učitelstvu vůbec.

Stejně nepříznivé poměry vyvinuly se na Moravě a ve Slezsku. Poněvadž je hmotný stav učitelstva zoufalý a neodkladné pomoci jest nezbytně potřebí, podepsaní navrhují, aby vláda učinila hned potřebné kroky k výplatě drahotního přídavku, jakož i příspěvku nákupního učitelstvu škol obecných a měšťanských ve státě československém.

Po formální stránce podepsaní navrhují, aby návrh byl přikázán výboru školskému.

V Praze, dne 22. listopadu 1918.

Dr. Jindř. Metelka, Dr. Jar. Budínský, Dr. B. Němec, Nohel,

Dr. Jan Herben, Rebš, Mattuš, Dr. Matoušek, Dr. Franta, K. St. Sokol, Ing. O. Nekvasil, Dr. Engliš, Dr. Vrat. Černý, B. Fischer, Kalina, Dr. Vaněk, Dr. Fáček, Dr. Scbieszl, Machar, Dr. Jar. Stránský, Dr. Lukavský, Dr. Jar. Brabec, Dr. Hajn, F. Sís.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP