Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 74.

Jaroslava Marchy a soudruhů na utvoření zvláštní komise pro ochranu historických památek a přírodních krás a na vydání zákona o převzetí podzemních přírodních objektů v Moravském Krasu do správy státní.

Stejně jako šetření historických památek naší vlastí jest nezbytně třeba vzíti zřetel na hájení a šetření přírodních krás československé republiky. V úvah u na prvém místě padá t. zv. Moravský Kras, jemuž po dlouholetých úspěšných výzkumech moravského badatele dra K. Absolona - se stěží některý, přírodním krásami proslulý komplex v naší vlastí vyrovná. Je to zejména propast Macocha, jeskyně Punkevní, Kateřinská a t. zv. jeskyně Sloupské. Všecka vyjmenovaná místa těší se návštěvě učenců, badatelů a turistů - celého světa. Aby byla zaručena ochrana toho bohatství přírodního a zaručena možnost dalšího vědeckého bádání v těchto místech, navrhují podepsaní:

»Národní shromáždění račiž se usnésti na vydání zákona, jímž přírodní krásy podzemní v Moravském Krasu, a sice: Sloupské jeskyně, jeskyně Punkevní, Kateřinská atd., jakož i propast Macocha přebírají se do správy státní a jenž by za tím účelem stanovil úpravu tohoto převzetí, jakož i úpravu další správy převzatých objektů.

Návrh budiž přikázán komisi pro ochranu historických památek a přírodních krás naší vlasti, jejíž utvoření podepsaní rovněž navrhují.«

V Praze, dne 26. listopadu 1918.

Jaroslav Marcha,

Rud. Beran, Udržal, Bradáč Boh., Dr. Kubíček, Klega J., Měchura, Vacula, O. Hrejsa, Jar. Rychtera, Špaček, Zatloukalová-Coufalová, M. Pilát, F. Němec, V. Stoupal, Ing. F. Klindera, Jos. Lukeš, Slavík, Dr. Kyjovský, K. Sáblík, Okleštěk, Malík, Jonáš, Hybš, Vraný, Sonntag.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP