Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 77.

Návrh

poslanců Malkusa, Slavíka a soudruhů na zřízení zvláštní

komise pro otázky pojišťovací.

Národní shromáždění račiž se usnésti:

Poněvadž široké vrstvy obyvatelstva jednak s hospodářského, jednak národního stanoviska žádají, aby v celé československé republice otázka veškerého pojišťování byla pokud možno řešena jednotně, a ježto obor tento jest velmi rozsáhlý, budiž zřízena zvláštní šestnáctičlenná komise která veškerými přípravnými pracemi do tohoto oboru spadajícími se bude zabývati.

S návrhem budiž naloženo dle jednacího řádu.

V Praze, 21. listopadu 1918.

Malkus, Slavík,

Udržal, Beran, Špaček, Jar. Rychtera, Měchura, Prokůpek, Dr. Srdínko, Donát Babánek, F. Hybš, Chaloupka, Jos. Smrtka, Dr. Kyjovský, Bradáč B., K. Jonáš, Dr. Hnídek, Lukeš, Hübner, Mečíř.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP