Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 80.

Návrh

poslance Pika, Biňovce, Špatného a soudruhů na zákaz kácení a probírání lesů, které příslušejí pod titul obecního statku podle § 70 obecního zřízení, a postavení obecního statku Pod kontrolu ministerstev.

Po dobu trvání války panovala snaha přisvojiti si co možno nejvíce užitků z obecních lesův a také ve skutečnosti brali starousedlí více dříví pasekového a probírkového, než v letech před válkou. Je v zájmu obecního hospodářství, aby již během letošní zimy znemožněno bylo braní užitkův, a proto budiž vydán zákaz kácení a probrání lesů, jakož i braní hrabanky starousedlými.

Proto navrhujeme:

Národní shromáždění se usnáší:

1. Ministerstvo vnitra a zemědělství se žádá, by vydalo zákaz kácení a probírání lesů, které příslušejí pod titul obecního statku.

2. Všechen majetek obecního statku zůstává pod kontrolou ministerstva vnitra a zeměbrany, než bude provedena změna obecního zřízení o užívání obecního statku.

Po stránce formální navrhujeme, by návrh tento byl odkázán výboru zemědělskému.

V Praze, dne 26. listopadu 1918.

Pik, Biňovec, Špatný,

Tomášek, Němec, Svěcený, Němecek, Charvát, dr. Meissner, Prokeš, dr. Witt, Brožík, Brodecký, Houser, Ecksteinová, Jakubka, Bechyně, Novák, Marek, Johanis, Jaroš, Dědle, Stivín, Kříž.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP