Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 81.

Návrh

poslance Marka, Kříže, Brodeckého, Buřívala a soudr. na zveřejnění soukromé dráhy Kladno-Nučice a Koněprusy-Beroun.

V zájmu národohospodářském a sociálně politickém jest nutno přikročiti v době pokud možno nejkratší ke zveřejnění a pozdějšímu vzetí do státní správy všech komunikačních prostředků. Z toho důvodu zveřejněny buďtež nejdéle od 1. ledna 1919 dráhy Kladno-Nučice a Koněprusy-Beroun.

Návrh tento budiž přikázán výboru železničnímu.

V Praze, dne 25. listopadu 1918.

Marek, Kříž, Brodecký, Buříval,

Tomášek, Biňovec, Pik, Charvát, Hrdlička, B.Jakubka, dr. Meissner, Bechyně, Johanis, Němeček Václav., K. Dědic, Novák Ant., Hudec, Časný, F. Hummelhans, F. Houser, Brožík, K., J. Kouša.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP