Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 82.

Návrh

poslance Kříže, Marka, Brodeckého, Buřívala a soudr. na zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence.

Poukazujeme na nutnost pronikavé činnosti, by se odstranila nouze bytová ve větších průmyslových střediscích, hlavně v Praze, Plzni, Lounech. Nymburce, Přerově atd., kde v posledních dobách nastal značný příliv obyvatelstva, ač stavební ruch po dobu války byl ochromen, takže zaměstnanci musí choditi do značně vzdálených obcí, čímž za nynější podvýživy nejen trpí ujmu na zdraví, nýbrž pozbývají také fysicky své výkonnosti.

Proto buďtež učiněny přípravy, aby z veřejných prostředků hned z jara se mohlo začíti se stavbou budov obytných ve větším měřítku a byty za levné ceny mohly býti pronajímány železničním zřízencům.

Vydatnou finanční podporou stavebních družstev, nebo převzal-li by stát na sebe větší stavební náklady proti době předválečné, by se stavební ruch značně vzpružil a byl by velmi vydatným prostředkem ke zmírnění bytové nouze.

Návrh tento budiž přikázán sociálně politickému výboru.

V Praze, dne 25. listopadu 1918.

Kříž, Marek, Brodecký, Buříval,

Tomášek, Jirásek, Němec, Svěcený, Jaroš, V. Němecek, Hrdlička, Johanis, dr. Meissner, K. Vaněk, Pik, Biňovec, Kouša, Časný, F. Hummelhans, Bechyně, Brožík K., dr. Witt, Prokeš, Fr. Houser, Charvát.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP