Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 83.

Návrh

Fr. Zeminové, Dra Bartoška, Housera, Laubeho a soudruhů na vzetí škol a vzdělávacích ústavů, dosud kláštery nebo jinými církevními korporacemi, nebo soukromníky řízených, ve správu státní.

I. Školy obecné, měšťanské, odborné, ústavy učitelské, školy střední a vysoké nesmějí v demokratické republice československé být ani ve vlastnictví, ani ve správě klášterů nebo církevních korporací.

II. Uvedené korporace nesmějí zakládati, nebo spravovati školy mateřské, ani jakékoli pensionáty pro žactvo toho neb onoho pohlaví.

III. Školy, ústavy a pensionáty dosud církevními institucemi vydržované, nebo řízené nesmějí přivedeny býti ve správu jednotlivců, nebo soukromých korporací, nýbrž buďte vzaty ve správu státní a řízeny dále v duchu necírkevním nebo, zjistí-li se jich zbytečnost, zrušeny.

IV. Za školy a ústavy ve správě církevní podle tohoto návrhu pokládají se ony ústavy, jež ve správě církevních institucí byly dne 28. října 1918.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru školnímu.

V Praze, dne 26. listopadu 1918.

Fr. Zeminová, Dr. Bartošek, Houser, Laube, Jiří Skorkovský, dr. Emil Franke, Kopeček, St. K. Neumann, Brodecký, Slavíček, Hrizbyl, dr. Bouček, Hrouda, Bechyně, Buříval, Landová-Štychová, Biňovec, dr. Veverka, Sladký, Fr. Holejšovský, dr. Rambousek, dr. A. Uhlíř, Pik, Netolický, J. Konečný, dr. KreJčí, Freiman.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP