Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 85.

Návrh

člena Národního shromáždění V. Freimana a spol. na přeměnu VI., VII. a VIII. třídy osmitřídní smíšené obecné školy chlapecké v Lomu ve školu měšťanskou chlapeckou a dívčí, a to z těchto důvodů:

Ve školním roce 1914/15 bylo na škole zapsáno 664 chlapců a 548 dívek = 1212 dítek
v VI. tř. AB. 66 + 55 = 121 |

} 181 + 199

|

VII. tř. AB. 67 + 36 = 103
VIII. tř. AB.48 + 28 = 76
Ve školním roce 1915/16 zapsáno 641 chlapců a 579 dívek - 1220 dítek
VI. tř. AB.62 + 55 = 117 |

}164 + 134

|

VII. tř. AB.52 + 44 = 96
VIII. tř. AB.50 + 35 = 85
Ve školním roce 1916/17 zapsáno 578 a 554 = 1132
VI. tř. AB. 57 + 74 = 131 |

}155 + 151 = 306

|

VII. tř. AB.52 + 46 = 98
VIII. tř. AB.46 + 31 = 77
Ve školním roce 1917/18 zapsáno 570 a 530 =1100
VI. tř. AB.69 + 67 = 136 |

}148 + 148 = 296

|

VIl. tř. AB.41 + 50 = 91
VIII. tř. AB.38 + 31 = 69
Ve školním roce 1918/19 zapsáno 566 a 505 = 1071
VI. tř. AB.81 + 68 = 149 |

}184 + 172 = 356

|

VII. tř. AB.62 + 64 = 126
VIII. tř. AB.41 + 40 = 81

V německé obecné škole v Lomu, chlapecké i dívčí, ve vyšších třídách jest ještě na 300 dítek českých, které návratem do české školy počet uvedený ještě zvýší.

Vynesením zemské školní rady ze dne 20. června 1870 čís. 3883 aj 1870 vyučuje se ve třídě VI.-VIII. podle osnov pro školy měšťanské, aby dítky koncem školního roku z učiva škol měšťanských přezkoušeny býti a vysvědčení ze školy měšťanské obdržeti mohly.

Na škole již učí se dle odobrův a jest tam dostatek učitelů, zkoušených pro školy měšťanské. Zvláštní remuneraci za toto vyučováni učitelům, kteří v VI., VII. a VIII. tř. učí, vyplácela dosud Ústř. Matice Školská.

Než upraveny budou národnostní poměry ve zněmčeném űzemí, aby nebylo sporů s něm. ob. zastupitelstvem o placení pomůcek a vydržování uč. sil, budiž rozdíl vyplácen z prostředků státních. Návrh odevzdán budiž výboru škol.

V Praze, dne 26. listopadu 1918.

V. Freiman,

St. K. Neumann, Fr. Holejšovský, dr. Bartošek, Biňovec, Hrouda, A. Konečný, Sladký, Landová-Štychová, Buříval, Rudolf Laube, dr. Rambousek, Jiří Skorkovský, Jan Hrizbyl, Slavíček, Zeminová, dr. A. Uhlíř, dr. E. Franke, Netolický, dr. Heidler, J. Svozil, Krejčí, Kopeček, Bechyně, Stivín, Hudec, dr. Meissner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP