Zasedání Národního shromáždění československého roku 1918.

Tisk 87.

Návrh

Dra Meissnera, Hudce, Slavíčka a soudr. na rozpuštění okresních zastupitelstev a některých obecních výborů.

Vláda se vyzývá, by hned rozpustila všechna zastupitelstva okresní, pak obecní výbory všech předměstských obci pražských, brněnských, obce plzeňské, obcí okolních a jiných obci, jejichž sloučení má býti v nejbližší době provedeno, nebo, kde toho žádá nejméně jedna čtvrtina obyvatelstva. K řízení správy místo rozpuštěných sborů zřízeny buďtež správní výbory, v nichž by zástupců dělnictva byla nejméně jedna polovice.

Návrh budiž přikázán ústavnímu výboru, by o něm podal zprávu do tří neděl současně se zprávou o volebním řádu do obcí.

Praze, dne 26. listopadu 1918.

Dr. Meissner, Hudec, Slavíček,

dr. Franke, Pik, Bechyně, Brožík, Jakubka, Prokeš, dr. Witt, svěcený, Jaroš, Marek, Vaněk, Ecksteinová, Novák, Jirásek, Brodecký, Němeček. Johanis, Kříž, Kouša, Merta, Srba, Nádvorník.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP