Zasedání Národního shromáždění československého roku 1918.

Tisk 88.

Dotaz

člena Národního shromáždění dra Gustava Mazance a soudr. na ministra národní obrany V. Klofáče o prohlídkách, konaných ve vlacích mezi Klatovy a Plzní.

Vojíni dragounského pluku čís. 14 v Klatovech konali již přes týden prohlídky zavazadel v osobních vlacích, projíždějících mezi stanicemi Klatovy-Plzeň, a to s legitimací vydanou velitelstvím švadrony a podepsanou nadporučíkem Soukupem. Legitimace ta nemá ověřeni okresního hejtmanství.

Tyto vojenské hlídky nejenom konali prohlídky beze všeho zákonitého podkladu, nýbrž odnímají dokonce cestujícím mouku a máslo, pročež dochází ke hlučným a politování hodným výstupům.

Žádám o vysvětlení, podle jakých nařízení se tyto prohlídky a konfiskace dějí, a táži se, je-li p. ministr ochoten této nepřístojnosti s největším urychlením učiniti konec.

V Praze, dne 26. listopadu 1918.

Dr. Gustav Mazanec,

Zbořil, Ševčík, A. Čuřík, Šrámek, Šolle, Navrátil, Jan Rýpar, Jílek, Valoušek, Kadlčák, Šamalík, Bařina, dr. Stojan, dr. Kordač, dr. Novotný, Zavoral, Pospíšil, E. Červinka, V. Sedláček, Čapek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP