Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 89.

Návrh

Dra Jana Herbena a společníků na zřízení evangelické bohoslovecké

fakulty v Praze pro evangelíky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku

a na Slovensku.

1. Budiž v Praze zřízena bohoslovecká fakulta evangelická.

2. Budiž zřízena jako samostatný, autonomní ústav se všemi právy a výsadami, kterých požívala dosavadní fakulta vídeňská.

V příčině formální navrhuji, aby tento návrh přikázán byl školské komisi a aby byl projednáván zároveň s návrhem dra Fr. Krejčího (tisk 13) o bohosloveckých fakultách.

V Praze dne 26. listopadu 1918.

Dr. Jan Herben,

Dr. Schieszl, Machar, Dr. Hajn, Kvapil, Dr. Matoušek, Dr. Jar. Brabec, Dr. Lukavský, Dr. Jar. Stránský, Dr. Fáček, Rebš, Kunětická, Dr. Malinský, F. Sís, Votruba, K. St. Sokol, Dr. Metelka, Dr. B. Němec, Ing. Bečka, V. Dyk, G. Navrátil, J. Mattuš, Dr. Vaněk, Dr. Budínský, Dr. Weyr.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP