Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 90.

Návrh

posl. Dra J. Matouška a soudr na odškodnění a zadostiučinění českému

úřednictvu a zřízenectvu státnímu za národní příkoří.

Úředníci a zřízenci české národnosti v československém státě, kteří za vlády rakouské pro svou národnost utrpěli ujmu tím, že jmenováni nebyli po řadě, nebo vůbec nebyli jmenováni, ač věcných námitek kvalifikačních nebylo, a přeskočeni byli úředníky neb zřízenci národnosti německé, buďtež hmotně odškodněni.

Návrh tento přikazuje se výboru státně zřízeneckému, aby provedl potřebné návrhy co do stavu v jednotlivých oborech státní správy.

V Praze dne 26. listopadu 1918.

Dr. Matoušek,

V. Rebš, Dr. Lukavský, Dr. Jar. Brabec, F. Sís, Votruba, Dr. Budínský, Dr. V. Fáček, Dr. Malínský, Dr. B. Němec, K. St. Sokol, Kvapil, Machar, G. Navrátil, Dr. Weyr, Dr. Franta, Ing. O. Nekvasil, V. Dyk, Mattuš, Dr. Vaněk, Dr. Jar. Stránský, Ing. Bečka, Viková-Kunětická, Dr. Mareš, Dr. Hajn.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP