Zasedání Národního shromáždění československého r. 198.

Tisk 91

Návrh

posl. Dra Matouška, Dra Lukavského a soudruhů na vydání zákona

o amnestii disciplinárních trestů úřednictva a zřízenectva.

Zákon ze dne ...... o amnestii trestů disciplinárních.

§ 1.

Veškeré pořádkové pokuty a tresty disciplinární, uložené úřednictvu a zřízenectvu československé republiky za bývalé rakouské státní správy z důvodů politických neb národnostních, jakož i následky těchto pokut a trestů se promíjejí.

§ 2.

Řízení disciplinární, již zahájené, budiž zastaveno.

Zákon budiž přikázán výboru státně-zřízeneckému.

V Praze dne 26. listopadu 1918.

Dr. Matoušek, Dr. Lukavský,

K. St. Sokol, V. Dyk, Kalina, Dr. Jar. Brabec, Dr. Malínský, Dr. Weyr, Kvapil Ing. O. Nekvasil, Machar, Dr. Metelka, Dr. B. Němec, F. Sís, Ing. Bečka, Dr. Hajn, V ruba, Dr. Mareš, Kunětická, G. Navrátil.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP