Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 92.

Návrh

Dra Meissnera, Charváta, Svozila a soudr. na změnu zákona o výši částek směrodatných pro trestnost činu.

Článek I.

Zákon ze dne 9. dubna 1910 č. 73 ř. z. a ustanovení trestního zákona ze dne 27. května 1852 č. 117 ř. z. prvým zákonem upravená mění se takto:

Na místo částek uvedených v §§ 85. lit.

a) 173, 174, 175, 176, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 200 a 203 tr. z. nastupují tyto částky:

a)
místo
50 K
částka
100 K
b)
»
200 K
»
500 K
c)
»
1000 K
»
2000 K
d)
»
2000 K
»
4000 K

Článek II.

Zákon tento počne platiti patnáctý den po vyhlášce a platí i pro trestné činy, které byly spáchány před tímto dnem.

Článek III.

Provedení se svěřuje ministru spravedlnosti.

Navrhujeme, aby předloha byla přikázána výboru právnímu.

V Praze 27. listopadu 1918.

Dr. Meissner, Charvát, Svozil,

Teska, Johanis, Bechyně, Stivín, Aust, F. Svoboda, Jirásek, Brodecký, Kříž, F. Hummelhans, J. Kouša, Biňovec, Kolaříková, J. Marek, Ant. Němec, Časný Felix, Skurský, K. Dědic, Hudec, K. Vaněk.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP