Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 98.

Návrh

posl. Dra Bulína a spol., aby byl ústavně vymezen obor působnosti jednotlivých ministerstev.

Vláda se vybízí, aby do osmi dnů předložila Národnímu shromáždění návrh na vymezení oboru působnosti jednotlivých ministerstev.

Návrh budiž přikázán výboru ústavnímu s příkazem, aby o něm podal zprávu v příštím sedění.

V Praze dne 27. listopadu 1918.

Dr. Bulín.

Dr. Herben, Dr. B. Němec, Votruba, Ing. Bečka, Dr. Jar. Stránský, Fr. Sís, G. Navrátil, Dr. Lukavský, Heinrich, Dr. Engliš, Dr. Hajn, Viktor Dyk, Janda, Dr. Vaněk, Dr. Fáček, V. Rebš, Dr. Matoušek, Machar, Boh. Fischer, Dr. Malínský, dr. Schieszl.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP