Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 99.

Návrh

členů Národního shromáždění Buřívala, Marka a soudr. na brzkou pře

stavbu nádraží Českotřebovského.

Stanice českotřebovská měla býti podle přijatého návrhu na radě říšské přestavěna a povolena k tomu částka 12 mil. korun. V rozpočtech bývalého Rakouska obsaženy proto před válkou dílčí položky.

Válka oddálila pokračování ve výstavbě této stanice a příslušných služebních odvětví, čímž služba konala se za neobyčejně těžkých dopravně bezpečnostních podmínek a nyní po čtyřleté válce stalo se konání služby - přímo nemožné vzhledem k naprostému nedostatku místa jak pro službu dopravní, tak i pro službu vozební, ač čilost provozní denně vzrůstá a v budoucnosti vybudováním účelného spojení se Slovenskem stane se provoz přes tento uzel ještě silnější.

Poněvadž dále je kategorickým příkazem doby vyřešiti otázku nezaměstnanosti, doporučují podepsaní: Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti:

V přestavbě nádraží českotřebovského podle schválených plánů budiž ihned pokračováno a tato přestavba jako nouzová akce posuzována.

Po stránce formální budiž tento návrh odkázán železniční komisi.

V Prazedne 19. listopadu 1918.

F. Buříval, Marek,

Dušek Cyril, Dr. Ot. Krouský, St. K. Neumann, Dr. Rambousek, Hrouda, Emil Špatný, Dr. Krejčí, Jan Hrizbyl, Zeminová, Dr. Emil Franke, Dr. Ant. Klouda, Ot. Vochoč, Dr. Uhlíř, J. Pelikán, Dr. Bouček, Josef Netolicky, Rud. Laube, V. Freiman, Landová-Štychová.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP