VII. VLÁDA.

Jmenována 9. XII. 1925. 1, 17. XII. 1925; 21, I.

Demise přijata a vláda zproštěna úřadu 18. III. 1926. 17, 24. III. 1926; 1061, II.

 

ŠVEHLA Antonín, dr.,

předseda vlády.

Prohlášení:

vládního programu. 3, 18. XII. 1925; 34, I.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr železnic.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 15. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Prohlášení:

o maďarské aféře penězokazecké (nal. interp. t. 98).

7, 16. II. 1926; 279, I.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Jmenován 5. I. 1926.

7, 16. II. 1926; 258, I.

 

DOLANSKÝ Josef, dr.,

ministr pro zásobování lidu.

 

DVOŘÁČEK Jan, inž.,

ministr obchodu.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

Prohlášení:

k zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12); úprava platu stát. zaměstnanců.

3, 18. XII. 1925; 77, I.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr zemědělství.

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

 

MLČOCH Rudolf,

ministr veřejných prací.

 

NOSEK František, dr.,

ministr vnitra.

Prohlášení:

o prováděcích nařízeních k ústavnímu zákonu jazykovému, uveřejněných 3. II. 1926 pod č. 17 Sb. z. a n.

13, 11. III. 1926; 645, I.

jímž vyvrací tvrzení dra Czecha, že vláda se zavázala projednati osnovu jazykových nařízení před vydáním v ústavně-právním výboru.

13, 11. III. 1926; 682, I.

 

SRDÍNKO Otakar, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

STŘÍBRNÝ Jiří,

ministr národní obrany.

Prohlášení:

jímž odmítá tvrzení posl. Hakena o zákroku čsl. generality proti uznání SSSR a vyzdvihuje požadavek nepolitičnosti armády.

9, 18. II. 1926; 340, I.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

TUČNÝ Alois,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.,

ministr spravedlnosti.

Prohlášení:

o dočasné suspensí porot na Podkarp. Rusi (prodloužení zák. z 8. II. 1922, t. 16) a o jednání policie a úřednictva v Karlových Varech (řeč posl. de Witte).

12, 4. III. 1926; 549, I.

 

WINTER Lev, dr.,

ministr sociální péče

a správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Zproštěn úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 5. I. 1926.

7, 16. II. 1926; 258, I.

 

VIII. VLÁDA.

Jmenována 18. III. 1926. 17, 24. III. 1926; 1061, II.

Demise přijata a vláda zproštěna úřadu 12. X. 1926. 42, 14. X. 1926; 3, III.

 

ČERNÝ Jan,

předseda vlády a ministr vnitra.

Prohlášení:

vládního programu. 17, 24. III. 1926; 1061, I.

o úpravě otázky státně-zaměstnanecké, o stavebním ruchu, zemědělských clech a opatřeních protidrahotních.

20, 7. V. 1926; 1178, II.

o komunistické proticelní demonstraci v Praze 11. VI. 1926.

31, 12. VI. 1926; 1833, II.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

 

FATKA Maxmilián, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 19. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

 

HAUSMANN Jiří, dr.,

ministr spravedlnosti.

a správce ministerstva pro zásobování lidu.

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

 

KRČMÁŘ Jan, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

PEROUTKA František, dr.,

ministr obchodu.

 

ROUBÍK Václav, inž.,

ministr veřejných prací.

 

ŘÍHA Jan, dr.,

ministr železnic.

 

SCHIESZL Josef, dr.,

ministr sociální péče

a správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

 

SLÁVIK Juraj, dr.,

ministr zemědělství.

a správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

 

SYROVÝ Jan, gen.,

ministr národní obrany.

 

IX. VLÁDA.

Jmenována 12. X. 1926. 42, 14. X. 1926; 2, III.

1. II. 1929 pověřen předsednictvím vlády Udržal František, do jehož kabinetu přešli všichni členové vlády.

Sděleno 182, 14. II. 1929.

 

ŠVEHLA Antonín, dr.,

předseda vlády.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 1. II. 1929.

182, 14. II. 1929; 3, VII.

Prohlášení:

vládního programu; (vstup Němců do vlády).

42, 14. X. 1926; 5, III.

 

BENEŠ Eduard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra a

správce ministerstva pro zásobování lidu.

Prohlášení:

k obsahu návrhu I. Hrušovského a dr Dérera, v němž tito obviňují viceguvernéra Podkarpatské Rusi dr Rozsypala ze zneužití úřední moci.

173, 7. XI. 1928; 109, VII.

k témuž předmětu.

175, 9. XI. 1928; 38, VII.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

Zproštěn úřadu ministra financí 25. XI. 1928.

176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Prohlášení:

o státním rozpočtu na rok 1927.

42, 14. X. 1926; 5, III.

o státním rozpočtu na rok 1928.

102, 25. X. 1927; 33, V.

o státním rozpočtu na rok 1929.

158, 7. IX. 1928; 5, VI.

 

GAŽÍK Marek, dr.,

jmenován ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr školství a národní osvěty

a správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Zproštěn úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

Zproštěn úřadu ministra 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

 

MAYR-HARTING Robert, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

NAJMAN Josef V.,

ministr železnic.

Prohlášení:

o železničním neštěstí ve stanici Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 5, VI.

 

NOSEK František, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

jmenován ministrem obchodu 28. IV. 1928.

140, 12. VI. 1928; 4, VI.

 

PEROUTKA František, dr.,

ministr obchodu.

Zproštěn úřadu ministra obchodu 28. IV. 1928.

140, 12. VI. 1928; 4, VI.

 

SPINA Franz, dr.,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 30, VII.

 

SRDÍNKO Otakar, dr.,

ministr zemědělství.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.,

ministr sociální péče a

správce min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 13. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Zproštěn úřadu správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Prohlášení:

podle § 64 jedn. ř. jako náměstek předsedy vlády o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

123, 24. I. 1928; 29, V.

jako náměstek předsedy vlády o zvýšení ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

jako náměstek předsedy vlády o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 5, VII.

 

TISO Josef, dr.,

jmenován ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

 

UDRŽAL František,

ministr národní obrany.

 

VLASÁK Bohumil, dr.,

jmenován ministrem a pověřen správou ministerstva financí 25. XI. 1928.

176, 13. XII. 1928; 4, VII.

 

X. VLÁDA.

Předsednictvím vlády pověřen 1. II. 1929 František Udržal

(všichni členové kabinetu předešlého zůstali ve vládě).

Sděleno 182, 14. II. 1929; 3, VII.

Demise podána a přijata presidentem republiky 27. X. 1929; kabinet byl pověřen řízením státních věcí do ustavení nové vlády. Nová vláda (XI. Udržalova) byla jmenována 7. XII. 1929.

 

UDRŽAL František,

předseda vlády a

ministr národní obrany.

Zproštěn úřadu ministra národní obrany 16. IX. 1929.

Prohlášení:

o programu vlády. 182, 14. II. 1929; 15, VII.

o výbuchu v Semtíně 29. IV. 1929.

200, 4. VI. 1929; 19, VIII.

 

BENEŠ Edvard, dr,,

ministr zahraničních věcí.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

 

GAŽÍK Marek, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Zproštěn úřadu ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 27. II. 1929.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 20. II. 1929.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

 

LABAJ Ludevít, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy 27. II. 1929.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

Zproštěn úřadu ministra 8. X. 1929.

 

MAYR-HARTING Robert, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

NAJMAN Josef V.,

ministr železnic.

Prohlášení:

o mimořádných poměrech na čsl. železnicích, zaviněných krutými mrazy.

182, 14. II. 1929; 57, VII.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

ministr obchodu.

 

NOSEK František, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

SPINA Franz, dr.,

ministr veřejných prací.

 

SRDÍNKO Otakar, dr.,

ministr zemědělství.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.,

ministr sociální péče a

správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Pověřen řízením ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 8. X. 1929.

 

ŠTEFÁNEK Anton, dr.,

ministr školství a národní osvěty

a správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Jmenován ministrem a pověřen správou ministerstva školství a národní osvěty 20. II. 1929.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

Pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 8. X. 1929.

 

TISO Jozef, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Zproštěn úřadu ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 8. X. 1929.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.,

ministr národní obrany.

Jmenován ministrem národní obrany 16. IX. 1929.

 

VLASÁK Bohumil,

ministr pověřený správou ministerstva financí.Přihlásit/registrovat se do ISP