Jednání a dokumenty

Hlasování

Výsledky hlasování v průběhu jednání Poslanecké sněmovny jsou dostupné jako jmenný seznam s hlasováním každého poslance.

Stenoprotokoly

Z jednání Poslanecké sněmovny se pořizují písemné záznamy, stenoprotokoly, dokumentující průběh jednání. Stenoprotokoly se zaznamenávají v úsecích po deseti minutách a jsou dostupné obvykle do jedné hodiny.

Usnesení Poslanecké sněmovny

Usnesení Poslanecké sněmovny je výstupem plenární schůze Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců, nezbytná je přítomnost alespoň jedné třetiny ze všech 200 poslanců, tedy 67 poslanců.

Rozhodnutí předsedkyně

Předseda Poslanecké sněmovny má pravomoc vydávat rozhodnutí, která jsou upravena Ústavou, jednacím řádem Poslanecké sněmovny a dalšími zákony, zejména zákonem o obcích, zákonem o krajích a zákonem o hlavním městě Praze.

Interpelace

Odpovědi na písemné interpelace, se kterými poslanec vyjádřil nesouhlas, se projednávají ve čtvrtek, pokud je jednacím dnem, od 9 do 11 hodin. Ústní interpelace poslanců na předsedu a členy vlády se losují každý čtvrtek, pokud je jednacím dnem Poslanecké sněmovny, v 11.30 hodin.

Dokumenty EU

Dokumenty Evropské unie jsou Poslanecké sněmovně předkládány prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti, která je projedává a případně postoupí k projednání Poslanecké sněmovně.

Digitální repozitář

Parlamentní dokumenty (stenozáznamy, tisky, seznamy zákonodárců, usnesení aj.) od současnosti do roku 1848 a dále od 11. století.
ISP (příhlásit)