VÝBORY.

Zkratka u jména poslance, označující příslušnost k jinému klubu, naznačuje, že dotyčný byl členem výboru i jako příslušník klubu, do kterého přestoupil.

 

Výbor branný

19 členů.

Zřízení schváleno a volba:

7, 16. II. 1926; 279, I.

Ustavil se 16. II. 1926.

9, 18. II. 1926; 300, I.

Subkomitéty:

1) pro řešení otázek týkajících se letectví a chemické obrany.

V předsednictvu byli:

Předseda: Staněk Fr., Udržal Fr.

Místopředsedové: Hampl A., Pekárek J., Špatný E.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr Blaho, inž. dr Botto, Bradáč B., Doležal V., dr Halla, dr Králík, Machník Fr., Staněk Fr., Udržal Fr., dr Viškovský, Vomela V.

K:

Bolen V., Cibulka J., dr Gáti, Haken J., Hruška Č., Jílek B., Kopasz J., Kreibich K.

L:

Bezděk B., Hintermüller K., Myslivec V., Navrátil Fr., Stašek B.

ČSD:

Geršl Fr., Hampl A., Jaša V., Klein R., Srba A., dr Winter.

ČS:

David J., Patejdl J., Špatný E.

HL:

dr Kubiš, Macháček P., Pázmán A., dr Ravasz.

ND:

dr Hajn, Ježek Fr., Špaček J.

Ž:

Pekárek J.

LW:

Böllmann G., Halke O., Hodina Fr., Platzer J., Zierhut W.

DSD:

Hackenberg Th., Heeger R., de Witte E.

DCHS:

Budig Fr., Krumpe H., Oehlinger F.

DN:

Horpynka O., inž. Kallina, dr Keibl, dr Koberg.

DNS:

inž. Jung, Knirsch H., Krebs H.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

3

-

-

II.

2

-

1

III.

5

-

5

IV.

3

-

1

V.

5

-

1

VI.

3

4

-

VII.

2

1

1

VIII.

5

1

-

Celkem

28

6

9

Zprávy čís. tisku:

II: 312.

III: 752, 761, 868, 890, 894.

IV: 954.

V: 1452.

VII: 2112.

 

Výbor pro dopravu a veřejné práce

19 členů.

Zřízení schváleno a volba:

11, 25. II. 1926; 505, I.

Ustavil se 4. III. 1926.

12, 4. III. 1926; 532, I.

Subkomitéty:

1) pro návrh o stavbě dráhy Plzeň-Brno (t. 922).

V předsednictvu byli:

Předseda: Ježek Fr., inž. L. Novák.

Místopředsedové: inž. J. Černý, Košek V., Šoltys A., Vávra V.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

inž. Černý, Doležal V., Křemen A., Molík Fr., Nejezchleb D., Šoltys A., Tůma J., dr Zadina.

K:

Cibulka J., Čermák J., Juran J., Vrtaník A.

L:

Janalík Fr., Košek V., Krejčí J., Stašek B.

ČSD:

Biňovec Fr., Brodecký V., inž. Nečas, Srba A.

ČS:

Bergmann H., Vlček K., inž. Záhorský.

HL:

dr Kubiš, Surovjak Š.

ND:

Ježek Fr., inž. Novák, dr Rehák.

Ž:

Hýbner V., Vávra V.

LW:

Böhm R., Fischer J., Freising J., Gläsel Ch., Halke O., dr Hanreich, Heller Fr., Tichý H., Weisser Fr.

DSD:

Grünzner E., Pohl A., Schweichhart J.

DCHS:

Kunz A., Oehlinger F.

DN:

Horpynka O., dr Koberg.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

1

-

II.

1

1

III.

3

1

IV.

3

1

V.

1

1

VI.

3

4

VII.

1

1

Celkem

13

9

Zprávy čís. tisku:

II: 246.

III: 859.

IV: 1123.

V: 1353.

VI: 1622, 1694, 1698, 1793.

VII: 2045.

 

Výbor imunitní

19 členů.

Zřízení schváleno a volba:

2, 17. XII. 1925; 27, I.

Ustavil se 17. XII. 1925.

3, 18, XII. 1925; 33, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Votruba V., dr Zadina.

Místopředsedové: Koudelka J., Ostrý Fr., dr Ravasz, dr Slávik, Votruba V.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bistřický O., Branecký J., dr Halla, inž. Hrdina, Macek P., Mach J., Mašata Fr., Petrovič J., dr Slávik, Tůma J., Vomela V.

K:

Bolen V., Burian E., dr Gáti, Kopasz J., Landová-Štychová L., Můňa A., Peter J., Štětka J. Zápotocký A.

L:

dr Daněk, Janovský J., Košek V., dr Mičura, Stanislav Fr.

ČSD:

Bečko J., Beneš V., Johanis V., Klein R., Koudelka J., Kříž A., Prokeš J.

ČS:

Červinka Fr., David J., Moudrý K., dr Patejdl J., Riedl K.

HL:

dr Kubiš, dr Ravasz.

ND:

dr Samek, Votruba V.

Ž:

Beneš A., Náprstek J. Ostrý Fr.

LW:

Eckert E., Halke O., Heller Fr., Hodina Fr., Platzer J., Tichý H., Zierhut W.

DSD:

Hackenberg Th., Heeger R., Kaufmann Fr., Kirpal I., Pohl A., Taub S., de Witte E.

DCHS:

Bobek E., Hawelka R., Krumpe H., dr Mayr-Harting, Oehlinger F., dr Petersilka, Scharnagl G.

DN:

Horpynka O., dr Koberg.

DNS:

Geyer J., inž. Jung, Krebs H., Patzel J.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

podal zpráv ústních

I.

8

44

3

II.

5

48

-

III.

10

134

2

IV.

1

14

-

V.

5

75

-

VI.

4

60

-

VII.

6

87

-

VIII.

2

75

-

Celkem

41

537

5

Zprávy čís. tisku:

I: 26, 27, 31, 32, 108, 113, 129-142, 154, 156-160, 162-173, 183, 191, 192, 196-198.

II: 211, 273-276, 340-347, 349, 350, 355, 376-387, 389, 392, 405-411, 413, 430-437, 520, 523.

III: 634-652, 662, 664-669, 671-695, 701-703, 709, 714 - 723, 730-733, 758, 771, 791, 792, 812-827, 870-889, 891, 896-919.

IV: 932, 959-964, 967-971, 973, 980.

V: 1246, 1247, 1257-1259, 1261-1275, 1306-1336, 1351, 1354-1357, 1361-1370, 1374, 1391, 1393-1396, 1400-1402.

VI: 1501-1519, 1534, 1537-1547, 1598, 1606, 1610, 1632-1637, 1640, 1656, 1662-1670, 1674-1680, 1697, 1702.

VII: 1851-1855, 1868, 1883, 1903-1937, 1959, 1981-1991, 2017, 2038, 2057-2086, 2109.

VIII: 2145-2156, 2174-2177, 2180, 2196, 2220-2253, 2318-2338, 2394, 2404.

 

Výbor iniciativní

19 členů.

Zřízení schváleno a volba:

2, 17. XII. 1925; 27, I.

Ustavil se 17. XII. 1925;

3, 18. XII. 1925; 33, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Dubický J., Langr Fr.

Místopředsedové: Bezděk B., dr Hajn, Chalupník J., Malík R., Stašek B.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bistřický O., dr Černý, Dubický J., Haupt J., Machník Fr., Malík R., Mašata Fr., Pelíšek J., dr Slávik, Tůma J., Žalobin J.

K:

Cibulka J., Dědič J., Harus J., Hruška Č., Chlouba Fr., Kopasz J., Kreibich K., Landová-Štychová L., Major J., Můňa A., Schmerda A., Śliwka K., Vrtaník A.

L:

Bayer Fr., Bezděk B., inž. Dostálek, Stašek B., Vičánek J.

ČSD:

dr Dérer, Chalupník J., Jaša V., dr Winter.

ČS:

Červinka Fr., Lanc J., Langr Fr., Pechmanová-Klosová L., inž. Záhorský.

HL:

Grebáč-Orlov J., Hancko A., dr Ravasz, Surovjak Š.

ND:

dr Hajn, Ježek Fr., dr Lukavský, Petrovický Fr., dr Samek.

Ž:

Beneš A., Horák Fr., Ostrý Fr.

LW:

Böhm R., Eckert E., Freising J., Halke O., Hodina Fr., Koczor G., Platzer J., Schubert O., Wagner H., Weisser Fr., Zierhut W.

DSD:

dr Czech, Grünzner E., Hackenberg Th., Heeger R., Katz Fr., Kirpal I., Pohl A., Schäfer A.

DCHS:

Kunz A., dr Petersilka, Zajiček E.

DN:

Horpynka O., dr Lehnert.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

3

2

II.

10

-

III.

6

-

IV.

7

2

V.

4

-

VI.

6

-

VII.

6

-

VIII.

3

-

Celkem

35

4

Zprávy čís. tisku:

I: 128, k t. 128.

IV: 988, k t. 988.

 

Výbor inkompatibilitní

19 členů a 38 náhradníků.

Zřízen podle zák. z 18. VI. 1924, č. 144 Sb. z.

Volba 11, 25. II. 1926; 504, I.

139, 23. III. 1928; 44, VI.

Ustavil se 4. III. 1926. 12, 4. III. 1926; 532, I.

27. VI. 1928. 149, 27. VI. 1928; 87, VI.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Patejdl, dr Ravasz.

Místopředsedové: Anděl K., Křemen A., Nejezchleb D., Remeš A.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr Halla, Křemen A., Nejezchleb D.

 

I. náhr. Doležal V., Dubický J., dr Chvalkovský, dr Králík, Zeman J.

 

II. náhr. dr Hnídek, inž. Hrdina, Malík R.

K:

Bolen V., dr Gáti.

 

I. náhr. Burian E., Elstner G., dr Stern.

 

II. náhr. Můňa A., Schmerda A., Steiner G.

L:

dr Daněk, Stašek B.

 

I. náhr. Bezděk B., Rýpar J., Vološin A.

 

II. náhr. Bezděk B., Vičánek J., Vološin A.

ČSD:

Prokeš J., Remeš A.

 

I. náhr. Biňovec Fr., Karpíšková B.

 

II. náhr. Brožík K., Jaša V.

ČS:

dr Franke, dr Patejdl, Riedl K.

 

I. náhr. Špatný E., Zeminová Fr.

 

II. náhr. Hrušovský I., Chvojka V., Riedl K.

HL:

Onderčo Š., dr Ravasz.

 

I. náhr. dr Fritz, Macháček P.

 

II. náhr. Hancko A., Surovjak Š., dr Tuka.

ND:

Ježek Fr.

 

I. náhr. dr Rehák, dr Samek.

 

II. náhr. Kvasnička J., dr Matoušek.

Ž:

Anděl K.

 

I. náhr. Beneš A.

 

II. náhr. Hýbner V.

LW:

dr Hanreich, Hodina Fr., dr Holota.

 

I. náhr. dr Korláth, Stenzl A., Windirsch Fr.

 

II. náhr. Fischer J., Stenzl A., Szentiványi J.

DSD:

Taub S.

 

I. náhr. Pohl A.

 

II. náhr. Hackenberg Th.

DCHS:

dr Luchka.

 

I. náhr. Hawelka R., dr Mayr-Harting.

 

II. náhr. Krumpe H., dr Petersilka.

DN:

dr Keibl, dr Koberg.

 

I. náhr. inž. Kallina, dr Koberg.

 

II. náhr. Siegel H., Weber J.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

I.

1

VI.

1

Celkem

2

   

Komise pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku.

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké, 8 členů ze senátu).

Zřízena podle § 1, odst. 3. zákona z 8. IV. 1920, č. 309 Sb. z.

Volba v posl. sněmovně 139, 23. III. 1928; 45, VI.

v senátě 16. III. 1926.

Ustavila se 11. VII. 1928.

152, 11. VII. 1928; 4, VI.

V předsednictvu byli:

Předseda: Staněk Fr.

Místopředsedové: dr Karas, Windirsch F.

V členství výboru byli:

Poslanci:

REP:

dr Slávik, Staněk Fr.

K:

Chlouba Fr., Mikulíček V.

L:

dr Daněk, Hintermüller K.

ČSD:

dr Macek, Svoboda Fr.

ČS:

dr Patejdl.

HL:

dr Polyák.

ND:

dr Samek.

Ž:

Pechman Fr.

LW:

Windirsch Fr.

DSD:

Taub S.

DCHS:

Bobek E.

DN:

dr Rosche.

Senátoři:

REP:

dr Rozkošný.

L:

dr Karas.

ČSD:

Modráček Fr.

ČS:

Pichl J.

HL:

Dúrčanský J.

K:

Včelička A.

Ž:

Pastyřík J.

LW:

Kahler J.

Komise

v zasedání

konala schůzí

VI.

1

Celkem

1

 

Výbor kulturní

19 členů.

Zřízení schváleno 7, 16. II. 1926; 276, I.

Volba 276-77, I.

Ustavil se 16. II. 1926.

9, 18. II. 1926; 300, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Sladký V.

Místopředsedové: dr Lukavský, Machník Fr., dr Novák, dr Štefánek.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

inž. Hrdina, Machník Fr., Pelíšek J., Šoltys A., dr Štefánek, Tůma J., Vomela V., Wenzl Fr., Zeman J.

K:

Burian E., Haken J., Kolláriková G., Wünsch R.

L:

Matoušek Fr., dr Novák, Rýpar J., Stašek B., Vičánek J.

ČSD:

Bečko J., Beneš V., Jaša V., Kříž A., inž. Nečas, Prokeš J., Stivín J.

ČS:

Moudrý K., Sladký V.

HL:

Hancko A., Sivák J., Surovjak Š.

ND:

dr Hajn, dr Lukavský, Kvasnička J., dr Samek.

Ž:

Beneš A.

LW:

Hodina Fr., dr Spina, Windirsch Fr.

DSD:

Blatny F., Hackenberg Th., Heeger R., Hillebrand O., Kaufmann Fr., Kirpal I., Schäfer A., de Witte E.

DCHS:

dr Petersilka, Zajiček E.

DN:

dr Schollich.

DNS:

Knirsch H., Simm H.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

2

-

II.

5

2

III.

2

-

IV.

7

1

VII.

8

2

VIII.

3

1

Celkem

27

6

Zprávy čís. tisku:

II: 334, 524.

IV: 1175.

VII: 2105, 2113.

VIII: 2399.

 

Výbor rozpočtový

31 členů.

Zřízení schváleno 2, 17. XII. 1925; 26, I.

Volba 27, I.

Ustavil se 17. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 33, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Bradáč B.

Místopředsedové: Bobek E., Buříval Fr., dr Patejdl, dr Polyák, Rýpar J., Windirsch Fr.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bečák J., Bistřický O., dr inž. Botto, Bradáč B., Branecký J., dr Černý, inž. Černý, Doležal V., dr Halla, Haupt J., dr Hnídek, inž. Hrdina, Chlebounová A., Kocsis A., dr Králík, Křemen A., Macek P., Machník Fr., Malík R., Mašata Fr., dr Slávik, dr Štefan, dr Štefánek, Vencl E., dr Viškovský, Vomela V., dr Zadina, Zoch S.

K:

Bolen V., Burian E., Cibulka J., Čermák J., Čulen M., Dědič J., dr Gáti, Haiblick K., Haken J., Harus J., Hruška Č., Chlouba Fr., Jílek B., Juran J., Kopasz J., Kreibich K., Landová-Štychová L., Mikulíček V., Můňa A., Neurath A., Peter J., Schmerda A., dr Stern, Škola Fr., Štětka J., Vobecká M., Vrtaník A., Wünsch R., Zápotocký A.

L:

Adámek J., dr Nosek, Roudnický A., Rýpar J., Vičánek J.

ČSD:

Beneš V., Biňovec Fr., Jaša V., Johanis V., Klein R., Koudelka J., dr Macek, dr Meissner, inž. Nečas, Remeš A., Stivín J., Svoboda Fr., Tayerle, R.

ČS:

Bergmann H., Buříval Fr., Netolický J., dr Patejdl, Prášek F., Procházka B., Slavíček J., Trnobranský J., Vlček K.

HL:

dr Buday, dr Fritz, dr Gažík, Hancko A., Hvozdzík J., dr Labaj, Macháček P., Matík J., Pavlačka P., Pázmán A., dr Polyák, Tománek Fl.

ND:

inž. Dvořáček, dr Hajn, Ježek Fr., dr Matoušek, inž. Novák, dr Rehák, dr Samek, Votruba V.

Ž:

Hýbner V., Jiráček A. Pekárek J.

LW:

Böhm R., Böllmann G., Eckert E., Fischer J., Gläsel Ch., Halke O., Heller Fr., Hodina Fr., Platzer J., Stenzl A., Szentiványi J., Tichý H., Wagner H., Weisser Fr., Windirsch Fr., Zierhut W.

DSD:

Blatny F., Dietl A., Grünzner E., Hackenberg Th., Heeger. R., Katz Fr., Kaufmann Fr., Kirpal I., Leibl D., Pohl A., Schäfer A., Schuster K., Schweichhart J., Taub S., de Witte E.

DCHS:

Bartel H., Bobek E., Greif J., Krumpe H., Kunz A., dr Mayr-Harting, Oehlinger F., dr Petersilka, Scharnagl G., Zajiček E.

DN:

Horpynka O., inž. Kallina, dr Koberg, dr Rosche, dr Schollich.

DNS:

Geyer J., Knirsch H., Krebs H., Patzel J., Simm H., Wenzel L., dr Wollschack.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

3

6

II.

20

23

III.

60

14

IV.

34

16

V.

35

15

VI.

32

13

VII.

10

16

VIII.

7

11

Celkem

201

114

Zprávy čís. tisku:

I: 12, 13, 174, 175, 193.

II: 246, 286-289, 312, 314, 315, k t. 333, 334, 335, 360, 426, 429, 455, 456, 496, 497, 512-514, 517, 519-IV.

III: 670, 753, 756, 757, 759, 761, 777, 782-787, 892.

IV: 952, 953, 958, 966, 978, 1000, 1002, 1007, 1040, 1041, 1108, 1111, 1159, 1175, 1176, 1180.

V: 1260, 1348-1350, 1371, 1372, 1381, 1383, 1384, 1429, 1448, 1452, 1463, 1484, 1485.

VI: 1527, 1528, 1576, 1619, 1621, 1622, 1694, 1695, 1698, 1700, 1708, k t. 1777, 1813.

VII: 1839, k t. 1845, 1862, 1955, 1998, 2000, 2045, 2051, 2052, 2091, 2092, 2100, 2103, 2105, 2112, 2113.

VIII: 2268, 2270-2272, 2304, 2356, 2367, 2398-2400, 2408.

 

Výbor sociálně-politický

31 členů

Zřízení schváleno a volba

7, 16. II. 1926; 277, I.

Ustavil se 16. II. 1926.

9, 18. II. 1926; 300, I.

Subkomitéty:

1. pro úpravu požitků státních zaměstnanců;

2. pro státní příspěvek k chudinským podporám starobním;

3. pro nedělní klid;

4. pro novelisaci sociálního pojištění;

5. pro redakci § 5 osnovy o novelisaci sociálního pojištění;

6. pro pensijní pojištění soukromých zaměstnanců.

V předsednictvu byli:

Předseda: Brožík K. - Čuřík A. - Petr A.

Místopředsedové: Čuřík A., Dubický J., inž. Hrdina, Hvozdzík J., Johanis V., dr Labaj, Malík R., Procházka B.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bečák J., Bistřický O., Doležal V., Dubický J., Haupt J., Honzl J., inž. Hrdina, Chlebounová A., Kocsis A., dr Králík, Křemen A., Macek P., Mach J., Machník Fr., Malík R., Mašata Fr., Pelíšek J., Skopal-Procházka M., dr Slávik, Šoltys A., dr Štefan, dr Štefánek, Tůma J., dr Viškovský, Vomela V., dr Zadina, Zeman J.

K:

Bolen V., Burian E., Cibulka J., Čermák J., dr Gáti, Haiblick K., Haken J., Hruška C., Chlouba Fr., Juran J., Kollariková G., Kopasz J., Landová-Štychová L., Mondok I., Můňa A., Schmerda A., dr Stern, Šafranko E., Štětka J., Vobecká M., Vrtaník A., Wünsch R., Zápotocký A.

L:

Bayer Fr., Bezděk B., Čuřík A., inž. Dostálek, Kaňourek A., Krejčí J., Matoušek Fr., dr Mičura, Myslivec V., dr Novák, Petr A., Rýpar J., Vičánek J., Vološin A.

ČSD:

Beneš V., Biňovec Fr., Brodecký V., Brožík K., Jaša V., Johanis V., Karpíšková B., Klein R., Tayerle R., dr Winter.

ČS:

Bergmann H., Buříval Fr., Červinka Fr., Hrušovský I., Chvojka J., Knejzlík J., Langr Fr., Laube R., dr Patejdl, Pechmanová-Klosová L., Procházka B., Tučný A., Vlček K.

HL:

Čillik J., Grebáč-Orlov I., Hancko A., Hvozdzík J., dr Labaj, Matík J., Pavlačka P., Pázmán A., dr Tiso.

ND:

dr Hajn, Ježek Fr., Kvasnička J., Navrátil G., inž. Novák, Petrovický Fr., dr Rehák, dr Samek, Votruba V.

Ž:

Beneš A., Jiráček A., Kyncl Fr., Náprstek J., Pekárek J., Vávra V.

LW:

Böhm R., Böllmann G., Eckert E., Fischer J., Freising J., Füssy K., Halke O., Heller Fr., Hodina Fr., Platzer J., Schubert O., Stenzl A., Tichý H., Wagner H., Weisser Fr.

DSD:

Blatny Fr., Grünzner E., Hakkenberg Th., Katz Fr., Kirpal I., Roscher A., Schäfer A., Schuster K., Taub S.

DCHS:

Bartel H., Bobek E., Greif J., Hawelka R., Krumpe H., Kunz A., Oehlinger F., dr Petersilka, Zajiček E.

DN:

Horpynka O.

DNS:

Geyer J., inž. Jung, Krebs H., Patzel J., Simm H., Wenzel L., dr Wollschack.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

6

2

1

II.

21

1

13

III.

9

-

5

IV.

1

1

-

V.

15

1

8

VI.

31

26

5

VII.

21

1

8

VIII.

8

-

6

Celkem

112

32

46

Zprávy čís. tisku:

I: 175.

II: 282, 287-289, 312, 333-335, 441, 508, 515, 519-III, 526.

III: 747, 759, 788, 892, 894.

V: 1373, 1384, 1390, 1439, 1448, 1484-1486.

VI: 1577, 1617, 1619, 1699, 1777.

VII: 1839, 1845, 1955, 2000, 2090-2092, 2105.

VIII: 2189, 2316, 2317, 2356, 2399, 2400.

 

Stálý výbor

24 členů.

(16 členů ze sněmovny poslanecké, 8 členů ze senátu.)

Zřízen podle § 54 ústavní listiny.

Volba v posl. sněmovně

7, 16. II. 1926; 275, I.

74, 7. IV. 1927; 656, IV.

v senátě 16 III. 1926.

25. X. 1927.

Ustavil se 17. III. 1926.

26. X. 1927.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Franke. - Malypetr J.

Místopředsedové: sen. dr Hruban, Roudnický A., sen. dr Šrobár, Tomášek Fr.

V členství výboru se vystřídali:

v posl. sněmovně:

REP:

Malypetr J., Staněk Fr.

 

náhr. dr inž. Botto, Bradáč B., Mašata Fr., Udržal Fr.

K:

Jílek B., Neurath A., dr Šmeral, Zápotocký A.

 

náhr. Jílek B., dr Stern, dr Šmeral, Zápotocký A.

L:

dr Dolanský, inž. Dostálek, Roudnický A., Světlík Fr.

 

náhr. Čuřík A., dr Novák, Roudnický A.

ČSD:

dr Meissner, Tomášek Fr.

 

náhr. Stivín J., Tomášek Fr.

ČS:

dr Franke, Zeminová Fr.

 

náhr. Špatný E., Zeminová Fr.

HL:

dr Buday.

 

náhr. Onderčo Š., dr Tiso.

ND:

dr Lukavský.

 

náhr. dr Hajn.

Ž:

Mlčoch R., Najman J. V.

 

náhr. Anděl K.

LW:

Zierhut W.

 

náhr. Heller Fr., Stenzl A.

DSD:

dr Czech.

 

náhr. Hackenberg Th., Hillebrand O.

DCHS:

dr Luschka.

 

náhr. dr Feierfeil, dr Mayr-Harting.

DN:

dr Keibl.

 

náhr. dr Schollich.

DNS:

Patzel J.

 

náhr. Knirsch H.

v senátě:

REP:

dr Šrobár.

 

náhr. Hrubý E.

L:

dr Hruban.

 

náhr. dr Karas.

ČSD:

Habrman G.

ČS:

dr Klouda.

 

náhr. dr Klouda.

HL:

inž. Klimko.

 

náhr. Volko G.

K:

dr Houser, Toužil Fr.

 

náhr. Průša J.

ND:

náhr. dr Brabec.

Ž:

Thoř J.

 

náhr. Thoř J.

LW:

Luksch J.

 

náhr. Luksch J.

DSD:

Niessner W.

DCHS:

Böhr J.

 

náhr. Böhr J.

DN:

náhr. dr Brunar.

DNS:

Fahrner A.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv ústních

I.

1

1

V.

1

-

Celkem

2

1

     

Výbor ústavně-právní

19 členů.

Zřízení schváleno a volba

2, 17. XII. 1925; 28, I.

Ustavil se 17. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 33, I.

Subkomitéty:

1) pro autorské právo;

2) pro předlohu o trestním stíhání členů vlády;

3) pro předlohu o státním občanství;

4) pro předlohu o zahlazení odsouzení;

5) pro předlohu o nekalé soutěži;

6) pro předlohu o osvojení;

7) k projednání usnesení senátu o pracovních koloniích.

V předsednictvu byli:

Předseda: dr Mičura.

Místopředsedové: dr Černý, Hrušovský I., Ostrý Fr., dr Patejdl, Pik L.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bečák J., Beran R., dr Černý, Doležal V., dr Halla, Honzl J., inž. Hrdina, dr Králík, Křemen A., Mach J., Mašata Fr., Skopal-Procházka M., dr Slávik, dr Viškovský, Vomela V., dr Zadina, Zeman J.

K:

Bolen V., dr Gáti, Haken J., Chlouba Fr., Kreibich K., Kršiak M., Mikulíček V., Můňa A., dr Stern, dr Šmeral, Štětka J., Zoufalý L.

L:

dr Daněk, dr Mičura, Vološin A.

ČSD:

Beneš V., Brožík K., Geršl Fr., Jaša V., Johanis V., dr Meissner, inž. Nečas, Pik L., Remeš A., Stivín J., dr Winter.

ČS:

Hrušovský I., dr Klapka, dr Patejdl.

HL:

Čillik J., dr Fritz, dr Gažík, Grebáč-Orlov I., dr Juriga, dr Kubiš, Surovjak Š.

ND:

dr Hajn, Ježek Fr., dr Kramář, dr Samek.

Ž:

Ostrý Fr.

LW:

Eckert E., Fischer J., Halke O., dr Hanreich, Hodina Fr., Nitsch A., Platzer J., dr Spina, Szentiványi J., Wagner H., Zierhut W.

DSD:

Blatny F., dr Czech, Dietl, A., Grünzner E., Hackenberg Th., Kaufmann F., Pohl A., Schweichhart J., de Witte E.

DCHS:

Bobek E., Greif J., Hawelka R., Krumpe H., Kunz A., dr Luschka, dr Petersilka.

DN:

Horpynka O., dr Keibl, dr Koberg, Siegel H.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

7

2

4

II.

10

15

15

III.

8

2

12

IV.

22

4

11

V.

12

3

11

VI.

6

2

7

VII.

5

-

5

VIII.

8

-

10

Celkem

78

28

75

Zprávy čís. tisku:

I: 16, 23, 117, 174.

II: 242, 246, 282, 287-289, 314, 315, 388, 426-428, 447, 513, 514.

III: 754, 755, 778, 779, 781, 783-787, 789, 893.

IV: 972, 974, 975, 1078, 1101, 1102, 1118, 1119, 1167, 1168, 1172.

V: 1248, 1255, 1350, 1353, 1371, 1380, 1382, 1383, 1389, 1416, 1463.

VI: 1528, 1529, 1549, 1644, 1681, 1682, 1700.

VII: 1856, 2046, 2051-2053.

VIII: 2189, 2268, 2270-2272, 2279, 2301, 2302, 2304, 2398.

 

Výbor vyšetřovací

19 členů.

Zřízení schváleno a volba

11, 25. II. 1926; 507, I.

Ustavil se 4. III. 1926.

12, 4. III. 1926; 532, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Kaňourek A.

Místopředsedové: dr Halla, Ježek Fr., Karpíšková B.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bečák J., dr Halla, Honzl J.

K:

Harus J., Hirschl E., Kopasz J., Můňa A., Zápotocký A.

L:

Čančara J., Kaňourek A.

ČSD:

Bečko J., Karpíšková B.

ČS:

dr Patejdl, Riedl K.

HL:

dr Fritz.

ND:

Ježek Fr.

Ž:

Hýbner V.

LW:

Weisser Fr.

DSD:

Blatny F., Kaufmann Fr.

DCHS:

dr Feierfeil.

DN:

dr Schollich.

DNS:

inž. Jung.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

I.

1

Celkem

1

 

Výbor zahraniční

19 členů.

Zřízení schváleno a volba

7, 16. II. 1926; 275-76, I.

Ustavil se 16. II. 1926.

9, 18. II. 1926; 300, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Tomášek Fr.

Místopředsedové: dr Blaho, dr Halla, Myslivec V., dr Uhlíř.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

dr Blaho, dr inž. Botto, Bradáč B., dr Halla, dr Hnídek, Chlebounová A., dr Chvalkovský, Křemen A., Molík Fr., Pelíšek J., dr Zadina.

K:

Burian E., Haken J., Kreibich K., Kršiak M., Neurath A., dr Stern, dr Šmeral.

L:

Myslivec V., Stanislav Fr., Světlík Fr.

ČSD:

Beneš V., Jaša V., Karpíšková B., Klein R., inž. Nečas, Prokeš J., Tayerle R., Tomášek Fr., dr Winter.

ČS:

Hrušovský I., dr Uhlíř.

HL:

Hancko A., Hvozdzík J., dr Labaj, Macháček P., Onderčo Š., dr Polyák, Sivák J., dr Tuka.

ND:

inž. Dvořáček, dr Hajn, Ježek Fr., dr Kramář, inž. Novák, dr Rehák, dr Samek.

Ž:

Anděl K., Beneš A., Jiráček A., Mlčoch R., Najman J., Pekárek J.

LW:

Eckert E., Gläsel Ch., Heller Fr., Mayer J., Szentiványi J., Windirsch Fr., Zierhut W.

DSD:

dr Czech, Dietl A., Leibl D., Pohl A., Schweichhart J., Taub S.

DCHS:

dr Feierfeil, dr Mayr-Harting, dr Petersilka.

DN:

inž. Kallina, dr Keibl.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

5

8

II.

3

9

III.

6

9

IV.

5

9

V.

3

2

VI.

6

3

VII.

4

9

VIII.

5

9

Celkem

37

58

Zprávy čís. tisku:

I: 120-124, 149, 151, 174.

II: 245, 286-289, 314-315, 516, 518.

III: 766-769, 784-787, 859.

IV: 929, 952, 953, 983, 1087, 1088, 1125, 1160, 1161.

V: 1249, 1250.

VI: 1596, 1597, 1707.

VII: 1848-1850, 1975, 1976, 2027, 2027, 2037, 2041, 2042.

VIII: 2270-2272, 2304, 2305, 2353-2355, 2398.

 

Výbor zásobovací

19 členů.

Zřízení schváleno a volba

11, 25. II. 1926; 506, I.

Ustavil se 4. III. 1926.

12, 4. III. 1926; 532, I.

V předsednictvu byli:

Předseda: Bezděk B.

Místopředsedové: Červinka Fr., Kříž A., Křemen A., Macháček P., Petrovický Fr.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bistřický O., Křemen A., Macek P., Mašata Fr., Molík Fr., Vomela V., dr Zadina.

K:

Čermák J., Dědič J., Chlouba Fr., Kopasz J., Landová-Štychová L., Vobecká M.

L:

Bezděk B., Stanislav Fr., Stašek B.

ČSD:

Johanis V., Karpíšková B., Klein R., Kříž A., Remeš A., Srba A., Svoboda Fr.

ČS:

Bergmann H., Červinka Fr., Langr Fr., Trnobranský J., Zeminová Fr.

HL:

dr Gažík, Macháček P., Matík J., Pavlačka P., Pázmán A.

ND:

dr Hajn, Kvasnička J., Petrovický Fr., dr Rehák, Votruba V.

Ž:

Beneš A., Jiráček A.

LW:

Böllmann G., Freising J., Halke O., Heller Fr., Koczor G., Platzer J., Schubert O., Wagner H.

DSD:

Dietl A., Kirpal I., Leibl D., Pohl A., de Witte E.

DCHS:

Krumpe H., Kunz A., Scharnagl G., Zajiček E.

DN:

Schneider R., Siegel H.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

podal zpráv tiskem

I.

1

-

III.

6

-

IV.

1

-

VII.

4

1

VIII.

3

-

Celkem

15

1

Zpráva čís. tisku:

VII: 2112.

 

Výbor pro veřejné zdravotnictví

19 členů.

Zřízení schváleno a volba

11, 25. II. 1926; 505, I.

Ustavil se 4. III. 1926.

12, 4. III. 1926; 532, I.

Subkomitéty:

1) pro předlohy o výkonu lékařské prakse a o lékařských komorách;

2) pro prohlídku nemocnic.

V předsednictvu byli:

Předseda: Petr A.

Místopředsedové: Grebáč-Orlov I., dr Králík, Pechmanová-Klosová L., Vomela V.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Bečák J., Haupt J., Honzl J., Chlebounová A., dr Králík, Molík Fr., Skopal-Procházka M., dr Štefan, Vomela V., Zeman J.

K:

Dědič J., Kolláriková G., Kreibich K., Landová-Štychová L., Schmerda A., Vobecká M., Wünsch R.

L:

Bayer Fr., dr Novák, Petr A.

ČSD:

Johanis V., Karpíšková B., inž. Nečas.

ČS:

Lanc J., Pechmanová-Klosová L.

HL:

Grebáč-Orlov I.

ND:

dr Hajn, dr Matoušek, dr Rehák.

Ž:

Kyncl Fr.

LW:

Eckert E., Heller Fr.

DSD:

Blatny F., Katz Fr., Taub S., de Witte E.

DCHS:

Bartel H., Hawelka R.

DN:

Horpynka O., dr Keibl, Kraus V., dr Lehnert.

DNS:

Wenzel L.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

1

-

-

II.

1

-

-

IV.

3

-

-

V.

1

-

1

VI.

1

-

2

VIII.

5

1

2

Celkem

12

1

5

Zprávy čís. tisku:

V: 1417.

VI: 1672, 1699.

VIII: 2316, 2317.

 

Výbor zemědělský

31 členů.

Zřízení schváleno a volba

7, 16. II. 1926; 277-78, I.

Ustavil se 16. II. 1926.

9, 18. II. 1926; 300, I.

Subkomitéty:

1) pro řešení otázek souvisících s krisí zemědělské výroby.

V předsednictvu byli:

Předseda: Prokůpek A.

Místopředsedové: Adámek J., Hodina Fr., Koudelka J., Mikuláš V., Šamalík J., Zierhut W.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Beran R., Bistřický O., Branecký J., inž. Černý, Dubický J., Honzl J., Chlebounová A., dr Králík, Křemen A., Macek P., Mašata Fr., Nejezchleb-Marcha D., Prokůpek A., Šoltys A., Tůma J., Vencl E., dr Zadina.

K:

Bolen V., Čulen M., dr Gáti, Haiblick K., Haken J., Chlouba Fr., Kollariková G., Kopasz J., Mikulíček V., Škola Fr., Vobecká M., Wünsch R.

L:

Adámek J., Bayer Fr., Čančara J., Hintermüller K., Janovský J., Krejčí J., Stanislav Fr., Šamalík J.

ČSD:

Bečko J., Biňovec Fr., Brožík K., Chalupa R., Jaša V., Johanis V., Karpíšková B., Koudelka J., Kříž A., inž. Nečas, Remeš A.

ČS:

dr Gagatko, Knejzlík J., Lanc J., Langr Fr., Mikuláš V., Prášek F., Riedl K.

HL:

dr Gažík, Grebáč-Orlov I., Hvozdzík J., Matík J., Pavlačka P., Pázmán A.

ND:

inž. Dvořáček, Kvasnička J., dr Rehák, Špaček J.

Ž:

Hýbner V.

LW:

Böhm R., Freising J., Gläsel Ch., Halke O., Heller Fr., Hodina Fr., Nitsch A., Platzer J., Schubert O., Szentiványi J., Wagner H., Zierhut W.

DSD:

Blatny F., Kirpal I., Leibl D., Schweichhart J.

DCHS:

Hawelka R., Krumpe H., Oehlinger F., dr Petersilka, Scharnagl G.

DN:

Horpynka O., Matzner Fr.

DNS:

Geyer J., Krebs H., Patzel J.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

3

-

1

II.

7

-

5

III.

1

-

1

IV.

5

-

7

V.

4

-

-

VI.

2

-

2

VII.

3

-

3

VIII.

10

3

5

Celkem

35

3

24

Zprávy čís. tisku:

I: 153.

II: 360, 510, 511, 519-I, 519-II.

III: 790.

IV: 977, 1086, 1108, 1111, 1159, 1172, 1180.

VI: 1622, 1708.

VII: 1864, 2100, 2103.

VIII: 2184, 2208, 2302, 2408.

 

Výbor pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu

31 členů.

Zřízení schváleno a volba

7, 16. II. 1926; 278-79, I.

Ustavil se 16. II. 1926.

9, 18. II. 1926; 300, I.

Subkomitéty:

1) pro předlohu o změně živnostenského řádu pro Slovensko a Podkarp. Rus;

2) pro předlohu o nedělním klidu;

3) pro předlohu o nekalé soutěži.

V předsednictvu byli:

Předseda: Pechman Fr.

Místopředsedové: Netolický J., Petrovický Fr., Sedláček V., Slavíček J.

V členství výboru se vystřídali:

REP:

Doležal V., dr Halla, Honzl J., inž. Hrdina, Chlebounová A., Macek P., Mach J., Malík R., Mašata Fr., Pelíšek J., Petrovič J., Šoltys A., Tůma J., dr Zadina, Zeman J., Žalobin J.

K:

Elstner G., dr Gáti, Hruška Č., Kopasz J., Mikulíček V., Můňa A., Schmerda A., Vrtaník A., Zoufalý L.

L:

Adámek J., Čančara J., Hintermüller K., Matoušek Fr., Navrátil Fr., Sedláček V., Stanislav Fr.

ČSD:

Bečko J., Geršl Fr., Chalupa R., Chalupník J., Karpíšková B., Klein R.

ČS:

Červinka Fr., Langr Fr., Netolický J., Prásek F., Riedl K., Slavíček J., Tučný A.

HL:

Čillik J., Hvozdzík J., Macháček P., Pavlačka P., Pázmán A.

ND:

Kvasnička J., Petrovický Fr., Špaček J., Votruba V.

Ž:

Beneš A., Hýbner V., Jiráček A., Kyncl Fr., Náprstek J., Pechman Fr.

LW:

Böhm R., Eckert E., Fischer J., Freising J., Gläsel Ch., Heller Fr., Koczor G., Stenzl A., Szentiványi J., Tichý H., Wagner H., Weisser Fr.

DSD:

Grünzner E., Kirpal I., Roscher A., Schäfer A., Schuster K.

DCHS:

Kunz A., Oehlinger F., Zajiček E.

DN:

Kraus V., Siegel H.

DNS:

Wenzel L.

Výbor

v zasedání

konal schůzí

měl schůzí subkomitétů

podal zpráv tiskem

I.

4

-

9

II.

4

-

7

III.

3

2

5

IV.

10

3

13

V.

3

1

2

VI.

4

-

9

VII.

3

-

9

VIII.

3

-

6

Celkem

34

6

60

Zprávy čís. tisku:

I: 120-124, 148-151.

II: 245, 404, 417, 448, 508, 516, 518.

III: 713, 766-769.

IV: 977, 1086, 1108, 1111, 1159, 1172, 1180.

V: 1249, 1250.

VI: 1577, 1596, 1597, 1599, 1672, 1681, 1698, 1707, 1708.

VII: 1838, 1848-1850, 2027, 2037, 2041, 2042, 2045.

VIII: 2269, 2305, 2350, 2353-2355.

 

Upozornění:

Interpelace (naléhavé) podané v červnu 1929 - před ukončením II. volebního období - jsou pouze sděleny a nebyly již jako tisky rozdány. Nemají proto čísel.Přihlásit/registrovat se do ISP