Středa 30. listopadu 1938

Těsnopisecká zpráva

o schůzi Národního shromáždění republiky Česko-Slovenské (společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu) v Praze ve středu dne 30. listopadu 1938 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

Obsah:

Zahájení schůze předsedou posl. sněmovny Malypetrem

Sdělení předsednictva:

Přikázání funkcí tajemníků, zapisovatelů a pořadatelů

Omluvy

Dovolené

Pořad:

1. Volba presidenta republiky

Určení pořadu volby a skrutátorů

Sdělen výsledek volby

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Příchod nově zvoleného presidenta republiky dr Háchy do schůze

2. Slib presidenta republiky

Zakončení schůze


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP