Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 6.

Návrh

senátorů Donáta, dr ing. Botto, Nejezchleb Marchy, Udržala a společníků

na poskytnutí podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu.

Během měsíce května a června postižena byla řada obcí a okresů těžkými živelními pohromami, Tak zvláště byly postiženy okresy: Lomnice n. Pop, Nová Paka, Železný Brod, Semily, Turnov, Bělá pod Bezdězem, Městec Králové, Nový Bydžov, Mělník, Říčany, Zbraslav, Karlín, Jílové, Brandýs n, L., Dobříš, Příbram, Benešov, Mladá Boleslav, Poděbrady, Nymburk, Kralupy n. Vlt., Bechyně, Tábor, Soběslav, Sedlčany, Votice, Milevsko, Vlašim, Dolní Kralovice, Humpolec, Ledeč, Plzeň, Rokycany, Klatovy, Nepomuk, Roudnice, Libochovice, Velvary, Lovosice, Nové Město n. Met, Jihlava, Dačice, Velké Meziříčí, Třebíč, Břeclav, Hodonín, Uherský Brod, Zlín, Strážnice, Bílovec, Nový Jičín, Zdounky, Záhřeb, Skalice, Píšťany, Nové Město n. Váhem, Hlohovec, Bardějov, Svidník, Prešov, Sabinov, Stará Lubovňa, Kežmarok, Giraltovce, Levoča, Ťačevo.

Je třeba zdůrazniti, že řada těchto okresů byla jíž loni postižena katastrofálním suchem, takže postavení zemědělců v těchto okresích je dvojnásob zoufalé.

Ve většině okresů zničena byla úroda téměř úplně a tím také naděje zemědělců, že budou jím vráceny veškeré náklady, které vložili do půdy, ať již ve formě práce, osiva, umělých hnojiv atd. Tyto náklady pří intensivním způsobu hospodaření našich zemědělců jsou veliké a proto těmito živelními pohromami je ohrožena většina postižených zemědělců přímo na své existenci. Předcházející leta těžké zemědělské krise, vyčerpala veškeré reservy a finanční prostředky našich zemědělců, kteří do hospodářského roku 1934-35 vstupovali většinou silně zadluženi a očekávali, že letošní úroda a možnost odbytu obilí, zaručená Čsl. obilní společností, umožní jim zlepšení jejich hospodářské situace. Tato jejích naděje byla živelní pohromou v několika okamžicích úplně zničena a naopak jejich finanční zatížení zvětšilo se ještě o náklady, vložené do půdy, aby získána byla letošní sklizeň.

Účinná pomoc těmto postiženým zemědělcům je nejenom příkazem sociálního cítění, ale i přímou povinností státu, neboť tito zemědělci byli až dosud spolehlivými poplatníky státu a svojí pílí přispěli, jmenovitě v nejtěžších dobách po převratu, k zlepšení hospodářské situace republiky a všeho jejího obyvatelstva a zaslouží si proto, aby v době, kdy bez svého zavinění octli se v nebezpečí ohrožení a ztráty existence, byla zase jim podána pomocná ruka. Jen tak mohou se udržeti na svých usedlostech a v budoucností opětně plniti svůj úkol a povinnosti vůči republice a všemu jejímu obyvatelstvu.

Z těchto všech důvodů navrhují podepsaní:

Slavný senáte, račíž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby na zmírnění škod, způsobených živelními pohromami v různých krajích republiky

1. dala škody úředně vyšetřiti a zjistiti,

2. prominula postiženým daně na rok 1935, včetně daně z obratu,

3. bezúročně posečkala a těm, jichž existence je vážně ohrožena, i prominula starší dosud nezaplacené daně,

4. zahájila akci na opatření osiva, steliva; krmiv a umělých hnojiv pro postižené kraje a povolila slevy při dovozu těchto potřeb na železnicích; jmenovitě dala příkaz Čsl. obilní společnosti, aby ve smyslu §u 13 zákona 1371 34 dodala do postižených krajů krmné obilí ze svých zásob za podstatně snížené ceny,

5. poskytla potřebné prostředky spolu se zeměmi a okresy na opravu poškozených komunikací,

6. alespoň v nejhůře postižených oblastech provedla nouzové práce, jmenovitě stavby silnic, cest a práce meliorační,

7. poskytla účinnou a rychlou peněžní výpomoc alespoň těm poškozeným, jejíchž existence je vážně ohrožena,

8. postarala se o opatření levného úvěru pro postižené.

V Praze, dne 17. června 1935.

Donát, dr ing, Botto, Nejezchleb-Marcha, Udržal,

Sehnal, Olejník, Kroiher, dr Havelka, Rejmon, Sechtr, Foit, Jakubec, Machovský, Stodola, Zeman, dr Bačinský, dr Štefánek.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP