Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 7.

Návrh

senátorů Měchury, Nejezchleb-Marchy, Foita a společníků

na poskytnutí urychlené a vydatné podpory zemědělcům postiženým krupobitím a průtrží mračen na okresech břeclavském, hodonínském a dačickém.

Počátkem měsíce června 1935 postihla velká katastrofa na okresech břeclavském a hodonínském krupobitím a průtrží mračen obce: Tvrdonice, Kostice, Hrušky, Týnec, Nová Ves, Stará Břeclav, Poštorná, Chorvatská Nová Ves, Hlohovec, Lanštorf, Lanžhot, Široký Dvůr, Podivín, Mor, Žižkov, Prušánky a Josefov.

Zhoubný živel zničil úplně celou slibnou úrodu v 15ti minutách, kdy padaly kroupy ve velikostí slepičího vejce a není pamětníka, který by byl svědkem takové zkázy jako je tato.

Hospodářská situace těchto krajů jest nadmíru kritická, neboť již po celých pět let byla zde naprostá neúroda a poslední pohroma dokončila dílo zkázy. Škody tyto jdou do milionů.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Slavný senáte, račiž se usnésti;

Vládě se ukládá, aby na zmírnění škod způsobených krupobitím a průtrží mračen v okresech břeclavském a hodonínském

1. dala škody úředně vyšetřiti a zjistiti,

2. prominula postiženým předepsané daně na rok 1935, včetně daně z obratu,

3. bezúročně posečkala a u nejpotřebnějších i odepsala starší, dosud nezaplacené daně,

4. zahájila akci na opatření osiva, steliva a umělých hnojiv pro postižené a povolila slevy na dovoz těchto potřeb po železnicích,

5. poskytla účinnou a rychlou finanční pomoc alespoň těm postiženým, jejichž existence je vážně ohrožena,

V Praze, dne 18. června 1935.

Měchura, Nejezchleb-Marcha, Foit,

Šelmec, Kroiher, Jakubec, Sechtr, Sehnal, Adam, Zeman, Rejmon, Ušák, dr Štefánek, dr ing, Botto, dr Bačinský.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP