Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 8.

Návrh

senátorů Javornického, Hubky a druhů,

aby byla poskytnuta okamžitá a vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a záplavou v okrese roudnickém.

V úterý dne 11. června 1935 rozpoutala se nad Libochovicemi, okres Roudnice, a nad okresy okolními ohromná bouře, provázená průtrži mračen a záplavou vod.

Touto živelní pohromou byli katastrofálně postižení občané, zemědělci a nezemědělci těchto obcí: Žabovřesky, Radovesice, Břežany, Roudníček, Vrbka, Chotěšov, Lkáň, Sedlec, Černivo, Slatina.

Živelní pohroma způsobila veliké škody na zemědělských plodinách, žitě, pšenici, ječmeni, ovse, pícninách, řepě a bramborách, krupobitím a zaplavením.

Kromě toho větrnou smrští byla poškozena celá řada domů, střechy odneseny, stropy probořeny, okna vytlučena, komunikace, obecní cesty a okresní silnice velmi citelně poškozeny.

Nejvíce postiženy byly obce: Žabovřesky, Radovesice, Břežany, Roudníček, Vrbka a ostatní, kde byla úroda roztlučena na 100%. V některých místech padaly kroupy ve váze 35 dkg, takže mnoho lidí bylo zraněno.

Stromy otřískány, ornice s polí splavena, louky zaplaveny a zaneseny blátem.

Škoda rozzuřenými živly způsobená je ohromná a je zveličena ještě tím, že místa živelní pohromou postižená utrpěla loňského roku velikým suchem a před tím pět let trvající celkovou hospodářskou a zemědělskou krisí.

Postižení občané, zemědělci i nezemědělci, obchodníci a živnostníci vyčerpali se již dávno z finančních prostředků, vyčerpali již také i možný úvěr a nacházejí se nyní v kritickém stavu a úplné bezradnosti.

Zemědělci obcházejí se slzami v očích roztlučená pole, nezemědělci a ostatní občané svoje poškozená stavení a dovolávají se úpěnlivě pomoci. Nemá-li tato těžká situace postižených vyvrcholiti v úplnou katastrofu, jest potřebí těmto těžce poškozeným zemědělcům, nezemědělcům, živnostníkům a obchodníkům poskytnouti okamžitou podporu.

Podepsaní navrhují;

1. Vládě republiky Československé se ukládá, aby okamžitě uvolnila přiměřenou částku k podpoře obyvatelstva postiženého katastrofou, opatření náhradního osiva a provádění nouzových prací, úpravu poškozených komunikací, obecních cest a okresních silnic,

2. aby finanční správa úplně zastavila vymáhání daní, zastavila exekuce, dražby a vyšla benevolentně vstříc pří vyřizování jejích žádostí za odpisy daní a daňové úlevy,

3. postiženým živelní pohromou budiž umožněn bezúročný, dlouhodobý úvěr na odčinění škod způsobených živelní pohromou.

Finanční zatížení tímto návrhem vzniklé budiž hrazeno z položek rozpočtových k tomuto účelu určených a z úspor rozpočtových vůbec.

Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru iniciativnímu, zemědělskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 18. června 1935.

Javornický, Hubka,

Pichl, dr Milota, dr Klouda, Šolc, Klofáč, Riedl, ing, Marušák, Plamínková, Sladký, Rušavý, Špatný, Rohlena.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP