Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 9.

Návrh

senátorů Javornického, Hubky a druhů

na poskytnutí rychlé státní pomocí obyvatelům postiženým živelní pohromou v okrese Kralupy nad Vltavou.

V úterý dne 12. června 1935 snesla se prudká bouře s krupobitím nad okresem kralupským a způsobila značné škody na polích, zahradách a obytných domech.

Zejména byly postiženy: město Velvary, obce: Velká Bučina, Uhy, Chržín, Budihostice, Lešany, Nelahozeves, Olovnice a jiné.

Na katastru obce Velká Bučina je očekávaná úroda úplně zničena, 280 ha 100% a 100 ha na 80%, cesty jsou rozervány a stromy v zahradách vyvráceny.

V obcí Budihostice je 100 ha polních plodin na 100 zničeno, 100 ha úplně zaplaveno a 200 ha krupobitím potlučeno.

Obec Chržín ve výměře 340 ha má 200 ha obilnin úplně zničeno a 140 ha na 50%. Obec Uhy má 300 ha úplně zničených plodin a 195 ha na 50%.

Rovněž obce Lešany, Nelahozeves a Olovnice mají značně zničenou slibnou úrodu.

Kraj tento byl postižen již v roce 1932 a 1933 velikým krupobitím a loňského roku suchem.

Na letošní osiv si většinou chudí zemědělci vypůjčili, a krupobití a nesmírné přívaly vody způsobily na slibné úrodě takové škody, že jsou velmi citelně ohroženi na své existenci.

Proto, že zoufalství postižených občanů je nesmírné, podepsaní navrhují:

Slavný senáte, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby ke zmírnění důsledků škod v uvedených obcích v okrese kralupském nařídila s největším urychlením:

1. úřední vyšetření a zjištění škod,

2. existenčně ohroženým poskytla příměřenou finanční i jinou podporu,

3. aby postiženým přiznala osvobození od daní v nejrozsáhlejší míře,

4. zastavení veškerých exekucí,

5. poskytla podle potřeby levný úvěr z fondu pro živelní pohromy.

V Praze,dne 18. června 1935.

Javornický, Hubka,

dr Milota, dr Klouda, Klofáč, Rušavý, Rohlena, Riedl, ing, Marušák, Plamínková, Šolc, Píchl, Sladký, Špatný.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP