Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 10.

Vládní návrh

senátora Kotrby a spol.

na novelisaci zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n. tak, aby v pekárnách dovolena byla práce u válu od 3. hod. ranní.

Slavný senátu račiž se o tomto návrhu usnésti.

Důvody:

Nutnost, zásobiti konsum ranním pečivem, způsobila naprostou nemožnost, aby v pekárnách dodržován byl § 8 výše cit. zákona, podle něhož s výrobou u válu smí býti započato teprve o 5. hodině ranní.

Životnímu požadavku majitelů pekáren bylo částečně vyhověno výnosem ministerstva sociální péče ze dne 9. května 1927, č. 25801 III/D/l27, jímž práce u válu byla zevčasněna na 4. hod. ranní. Třeba tím požadavku pekařstva plně vyhověno nebylo, znamenalo to přece určitou úlevu v neudržitelných dosavadních poměrech.

Do tohoto rozřešení věcí zasáhl však Nejvyšší správní soud rozhodnutím ze dne 9. června 1933, č. 10.331/33, které zdůvodnil tím, že jest citovaný výnos ministerstva sociální péče mylným výkladem § 8. odst. 2, zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n., že nebyl publikován ve Sbírce zákonů a nařízení a tedy že postrádá zákonného podkladu.

Citovaný výnos Nejvyššího správního soudu ohrožuje samy základy pekařské živností, poněvadž znemožňuje, aby výrobci pečiva dostali se s ním zavčas na ranní trh, který jest, zejména na venkově, jediným jeho odbytištěm. Jeví se nezbytno, aby ministerstvo soc. péče sjednalo platnosti svému nazírání na životní zájmy pekařství tím, že by předložen byl zákonodárným sborům návrh, kterým se mění § 8 zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n., tak, aby v pekárnách povolena byla práce u válu od 3. hod. ranní a pracem přípravným ponechána, předchozí doba potřebná podle rozsahu dílny.

Tuto počáteční hodinu 3. pro práci u válu považujeme za nutnou, jelikož odpovídá potřebám veškerého pekařstva v Čsl. republice, jemuž 4. hod. ranní jako počáteční stačiti nemůže, má-li vyhověti požadavkům konsumentstva.

O svůj nepřetržitý 7 hodinný klid práce dělnictvo by zkráceno nebylo uzákoněním tohoto návrhu, poněvadž práce v pekárnách by končila pak již o 8. hodině večerní.

Z důvodů formálních navrhujeme, aby tento návrh byl odkázán výboru sociálně-politickému a živnostenskému k urychlenému řízení.

V Praze, dne 19. června 1935.

Kotrba,

Thoř, Pechman, Sláma, Kianička, Horák, dr. Bas, Vlk, Kroiher, Donát, dr. Havelka.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP