Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 12.

Návrh

senátorov Jančeka, dr Labaje a spol.

na rýchlu pomoc pre pohorelcov v obcí Valašská Dubová, v okrese Dolný Kubín na Slovensku.

 

V obci Valašská Dubová vypukol veľký požiar. Ničivý živel sa rýchlo rozšíril, zachvátil 70 obytných domov a 126 hospodárskych budov, zahynul dobytok a domáce zvieroctvo.

Rýchla pomoc pohorelcom je jedinou cestou von z biedy a preto navrhujeme:

Slávny senát, ráč sa usniest a uložit vláde,

1. aby škody dala bezodkladne vyšetrit,

2. aby okamžite nariadila ministerstvu vnútra, krajinskému úradu, Zemedelskej rade pre Slovensko v Bratislave, poskytnúť rýchlu podporu pohorelcom tak rázu sociálneho ako i technického,

3. aby ministerstvo financií - pokiaľ ide o poplatníkov požiarom postihnutých - odpísalo dane za bežný rok a od vymáhaní nedoplatkov z predchádzajúcich rokov upustilo,

4. aby št. železnice povolily pre pohorelcov sľävu na dovoz stavebného materiálu a iných životných potrieb,

5. aby pohorelcom bol poskytnutý ľavný úver pre stavbu nových príbytkov,

6. aby zvýšíla príslušný fond u Zemedelskej rady pre Slovensko v Bratislave, lebo tento dnes vôbec nepostačuje na úhradu častých škôd, zapríčinených pohromou požiaru.

 

V Prahe, dňa 19. júna 1935.

Janček, dr Labaj,

dr Mederly, dr Polyák, Pázmán, dr Krčméry, dr Buday, Hancko, dr Fritz, Földesi,

dr Ravasz.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP