Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 13.

Návrh

senátora dr Polyáka a druhov

na poskytnutie rýchlej pomoci búrkou a krupobitím poškodeným maloroľníkom, robotníkom, živnostníkom v Melčiciach, v Haluziciach, v Ivanovciach a vo Štvrtku n. V., okres Trenčín,

Dňa 23. mája 1935 o 15. hodině prešla, ponad polia obce: Haluzice, Melčice, Ivanovce, Štvrtok n. V., okres Trenčín, veľká s krupobitím spojená búrka, ktorá zničila od 70 do 90 % tov najlepšie sa vyviňujúcu úrodu obilnin: pšenice, raži a jačmeňa. Postihnutých a do katastrofálneho položenia dostavších maloroľníkov v Melčiciach je 75, s odhadnou škodou 75,000 Kč, v Haluziciach 18, s odhadnou škodou 10,000 Kč, v Ivanovciach 125, s odhadnou škodou 400,000 Kč, vo Štvrtku nad Váhom 82, s odhadnou škodou 350,000 Kč.

Vo veľkej miere, týmto krupobitím postihnutí sú chudobní roľníci, živitelia početných rodín, ocitnuvší a nachádzajúci sa preto na okraji zúfalej biedy, lebo mnohí z nich poistení proti živelným pohromám neboli.

Okrem maloroľníkov postihnuté bolo do 80 sezonných robotníkov, otcov rodín, ktorých zdroj zárobku a výživy pochádzal zo žatevných prác, ktorý následkom krupobitia úplne stratili.

Tiež existenčnú možnost stratil Pavol Bielik, majiteľ benzínovej mlátačky, lebo nebude mat komu a čo mlátit.

Preto podpísaní navrhujú:

1. Vláda nech nariadí príslušným zemedelským inštitúciam rýchle poskytnutie podpory z ohľadu sociálneho, z ohľadu najnútnejších životných potrieb, ako aj poskytnutie osiva pre budúcu jeseňnú a jarnú sejbu.

2. Vláda nech nariadi ministerstvu financií, aby si zadovážilo soznam poškodených a týmto odhliadlo od vymáhania nedoplatkov daňových, aby im úplne odpísalo daňové reštancie za predchádzajúce roky, ako aj bežné dane za rok 1935.

Finančné zaťaženie, pokiaľ týmto návrhom vznikne, nech je hradené z príslušných položiek rozpočtových.

Po stránke formálnej nech je tento návrh prikázaný výboru iniciativnému a potom rozpočtovému ku prejednávaniu.

 

V Prahe, dňa 18. júna 1935.

Dr Polyák,

dr Buday, Pázmán, dr Mederly, dr Labaj, dr Fritz, dr Ravasz, Hancko, Janček, Főldesi,

dr Krčméry.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP